Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack ondersteunt geen Aangepaste CSS meer. Bekijk de documentatie van WordPress.org voor meer informatie over het toepassen van aangepaste stijlen op je site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/customer/www/pkngaryp.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Geslaagd? - PKN Garyp Geslaagd? - PKN Garyp

Geslaagd?

Zien we de vlaggen hangen in Garyp? We hopen heel veel vlaggen te mogen zien wapperen in Garyp. Wat spannend, de uitslag van de examens! Wij wensen jullie van IMPACT heel veel sterkte en Gods zegen in deze spannende tijd! Weet dat je er niet alleen voor staat.
God is met jullie allemaal! Voor God zijn jullie allemaal geslaagd.