Activiteiten

Verdiepingscursus

Voor meer informatie over de start van de verdiepingscursus, klik hier.

Nieuws van de commissie DANZ

We gaan In samenwerking met Geartsje Duipmans, een “nifelgroep”. starten.

(nifelje = handwerken).

Er hebben zich al een aantal deelnemers opgegeven, maar er kunnen nog wel enkele bij, belangstellenden kunnen zich aanmelden bij:

Geartsje Duipmans – tel. 52 13 93
of bij:
Akke Berends – tel. 52 16 71

Tekenen/schilderen.
Wil je leren tekenen en schilderen? Vaardigheden leren waarmee je je talent verder kunt ontplooien? Anders leren kijken, kennis opdoen over onder meer kleur, vorm, contrast en structuren? Breid je fantasie uit en leer je waarnemingen en ideeën overbrengen in je eigen stijl. Dit alles onder begeleiding van Gerbrich Kobus.

Wie hiervoor belangstelling heeft kan zich melden bij:

Gerbrich Kobus – tel. 52 15 82
of bij:
Akke Berends – tel. 52 16 71

Tijd en locatie wordt nog nader bekend gemaakt.