Agenda

oktober 2019

Vrijdag 4 oktober 2019
it Geahûs
16.00 uur: (G)iest ek mei
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 6 oktober 2019
Andreastsjerke
09.15 uur: Zingen voor de dienst
09.30 uur: dhr. P. Hollander, Leeuwarden
Israëlzondag
Collectes:
1. Kerk en Israël
2. Eigen kerk
3. Jeugdwerk (uitgang)

Andreas Jeugdzolder
09.30 uur: Tienerdienst
groep 7-8 basisschool
Thema: Jezus zegent de kinderen
—————————————————————–

Maandag 7 oktober 2019
grote zaal van de Andreastsjerke
14.00 uur: Haak Aan

Andreas
19.15/19.30/19.45 uur: Diaconie/Coll. van kerkrentmeesters/Ouderlingenberaad
—————————————————————–

Dinsdag 8 oktober 2019
it Geahûs
09.45 uur: Bakje yn it doarp
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 13 oktober 2019
Andreastsjerke
09.30 uur: Koffiedrinken voor de dienst
10.00 uur: Gospelkoor SJAMMASJ
Ontmoetingsdienst
Collectes:
1. Werelddiaconaat
2. Eigen kerk
—————————————————————–

Maandag 14 oktober 2019
de Jefte
19.45 uur: Moderamen
—————————————————————–

Woensdag 16 oktober 2019
verzamelen op parkeerterrein voor Andreastsjerke
08.45 uur: Kleasterkuier yn Jorwert
—————————————————————–

Donderdag 17 oktober 2019
zaal achter in de Andreastsjerke
19.30 uur: Verdiepingscursus
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 20 oktober 2019
Andreastsjerke
09.30 uur: ds. H. de Kok-Mellema, Wilsum
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk
—————————————————————–

Maandag 21 oktober 2019
Andreas
19.45 uur: Kerkenraad
—————————————————————–

Dinsdag 22 oktober 2019
it Geahûs
09.45 uur: Bakje yn it doarp

Inleveren kopij Tsjerkeweagen voor de maand november 2019 (4 zondagen)
naar: redactietw@pkngaryp.nl
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 27 oktober 2019
Andreastsjerke
09.30 uur: ds. F. de Jong, Leek
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk
—————————————————————–

november 2019

Heeft u nog een agendapunt? Geeft het door aan één van de contactpersonen, zie contact.