Agenda

juli 2019

Kerkdienst Zondag 14 juli 2019
Petrustsjerke
09.30 uur: ds. J.Kraan, Burgum
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk
—————————————————————–

Maandag 15 juli 2019
Andreas
19.45 uur: Kerkenraad
—————————————————————–

Kerkdienst Zondag 21 juli 2019
Petrustsjerke
09.30 uur: da. J. Baaij, Burgum
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk
—————————————————————–

Dinsdag 23 juli 2019
Inleveren kopij Tsjerkeweagen voor de maand augustus 2019 (4 zondagen)
naar: redactietw@pkngaryp.nl
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 28 juli 2019
Petrustsjerke
09.30 uur: ds.J.F. Kroon
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk
—————————————————————–

augustus 2019

Heeft u nog een agendapunt? Geeft het door aan één van de contactpersonen, zie contact.