Agenda

januari 2021

Kerkdienst zondag 10 januari 2021
Andreastsjerke
09.30 uur: ds. T.T. Osinga, Franeker
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk

Bernetsjerke ’t Anker: GEEN KINDERDIENST
—————————————————————–

Maandag 11 januari 2021
Andreas
14.00 uur: Haak aan

Andreas
19.30/19.45 uur: Kerkrentmeesters/Diaconie
—————————————————————–

Dinsdag 12 januari 2021
Andreas
19.45 uur: Ouderlingenberaad
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 17 januari 2021
Andreastsjerke
Fryske tsjinst
09.30 uur: da. Ineke de Kok , Wilsum
Collectes:
1. Binnenlands Diaconaat
2. Eigen kerk

Bernetsjerke ’t Anker: GEEN KINDERDIENST
—————————————————————–

Maandag 18 januari 2021
Andreas
19.45 uur: Kerkenraad
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 24 januari 2021
Andreastsjerke
09.30 uur: da. T. Hiemstra, Groningen
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk

Bernetsjerke ’t Anker: GEEN KINDERDIENST
—————————————————————–

Dinsdag 26 januari 2021
Inleveren kopij Tsjerkeweagen voor de maand februari 2021 (4 zondagen)
naar: redactietw@pkngaryp.nl
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 31 januari 2021
Andreastsjerke
09.30 uur: ds. H. Engelsma, Wijnjewoude
Collectes:
1. Binnenlands Diaconaat
2. Eigen kerk

Bernetsjerke ’t Anker: GEEN KINDERDIENST
—————————————————————–

februari 2021

Heeft u nog een agendapunt? Geeft het door aan één van de contactpersonen, zie contact. Zie ook de kalender voor nog meer activiteiten.