Agenda

mei 2022

Maandag 23 mei 2022
Andreas
19.30 uur: Pastoraal Berie

Andreas
19.45 uur: Diaconie / Kerkrentmeesters
—————————————————————–

Dinsdag 24 mei 2022
Inleveren kopij Tsjerkeweagen voor de maand juni 2022 (4 zondagen)
naar: redactietw@pkngaryp.nl

Petrustsjerke
19.00 uur: moment van bezinning

Petrustsjerke
19.30 uur: Gebedsuur

Andreastsjerke
19.45 uur: Belijdenisgesprekken
—————————————————————–

Woensdag 25 mei 2022
Andreastsjerke
10.00-11.30 uur: Inloopspreekuur  ds. J.J. de Lange
—————————————————————–

Kerkdienst donderdag 26 mei 2022
Petrustsjerke
09.30 uur: ds. Jacolien de Lange
Hemelvaartsdag
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk
3. Onze jeugd
——————————————————————

Kerkdienst zondag 29 mei 2022
Andreastsjerke
09.30 uur: ds. Jacolien de Lange
wisseling ambtsdragers
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk
3. Onze jeugd

Bernetsjerke ’t Anker: kinderen beginnen in de kerkzaal
——————————————————————

Maandag 30 mei 2022
Andreastsjerke
19.30 uur: Kerkenraad
—————————————————————–

Dinsdag 31 mei 2022
Petrustsjerke
19.00 uur: moment van bezinning

Petrustsjerke
19.30 uur: Gebedsuur
—————————————————————–

juni 2022

Heeft u nog een agendapunt? Geeft het door aan één van de contactpersonen, zie contact.