Agenda

januari 2023

Kerkdienst zondag 15 januari 2023
Petrustsjerke
09.30 uur: ds. J.J. de Lange
Collectes:
1. Diaconie
2. Onze kerk
3. Onze jeugd

Bernetsjerke ’t Anker: kinderen beginnen in de kerkzaal
——————————————————————

Maandag 16 januari 2023
Andreas
14.00 uur: Haak Aan

Andreas
19.45 uur: Pastoraal Beraad
—————————————————————–

Dinsdag 17 januari 2023
Andreastsjerke
19.30 uur: Gebedsuur
—————————————————————–

Donderdag 19 januari 2023
Andreas
09.30 uur: Koffie-uur met ds. Jacolien
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 22 januari 2023
Andreastsjerke
09.30 uur: ds. J.J. de Lange
Bevestigingsdienst
Collectes:
1. Diaconie
2. Onze kerk
3. Onze jeugd

Bernetsjerke ’t Anker: kinderen beginnen niet in de kerkzaal
——————————————————————

Maandag 23 januari 2023
Inleveren kopij Tsjerkeweagen voor de maand februari 2023 (4 zondagen)
naar: redactietw@pkngaryp.nl

Andreas
19.30 uur: Kerkenraad
—————————————————————–

Dinsdag 24 januari 2023
Andreastsjerke
19.30 uur: Gebedsuur
—————————————————————–

Donderdag 26 januari 2023
Andreas
19.45 uur: Samenspraak Kind en geloof
Thema: Bidden
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 29 januari 2023
Andreastsjerke
09.30 uur: ds. J.J. de Lange
Doopdienst
Collectes:
1. Diaconie
2. Onze kerk
3. Onze jeugd

Bernetsjerke ’t Anker: kinderen beginnen in de kerkzaal
——————————————————————

Dinsdag 31 januari 2023
Andreastsjerke
19.30 uur: Gebedsuur
—————————————————————–

februari 2023

Heeft u nog een agendapunt? Geeft het door aan één van de contactpersonen, zie contact.