Agenda

december 2021

Kerkdienst zondag 5 december 2021
Andreastsjerke
09.30 uur: ds. Jacolien de Lange
Heilig Avondmaal
2e Adventszondag
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk
3. Jeugdwerk

Bernetsjerke ’t Anker: kinderen beginnen niet in de kerkzaal

Andreas: jeugdzolder
09.30 uur: Tienerdienst
groep 7-8 basisschool
——————————————————————

Maandag 6 december 2021
Andreas
13.30 uur: Moderamen
—————————————————————–

Dinsdag 7 december 2021
Andreas
19.00 uur: Gebedsuur
—————————————————————–

Woensdag 8 december 2021
Andreastsjerke
09.30 – 11.00 uur: Inloop bij ds. J.J. de Lange
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 12 december 2021
Andreastsjerke
09.30 uur: ds. Jacolien de Lange
3e Adventszondag
Collectes:
1. Binnenlands Diaconaat
2. Eigen kerk

Bernetsjerke ’t Anker: kinderen beginnen in de kerkzaal
——————————————————————

Maandag 13 december 2021
it Geahûs
14.00 uur: Haak aan

Andreastsjerke
14.00-16.00 uur: Inloop bij ds. J.J. de Lange

Andreas
19.30 uur: Diakenen / Kerkrentmeesters
—————————————————————–

Dinsdag 14 december 2021
Andreas
19.00 uur: Gebedsuur

Inleveren kopij Tsjerkeweagen voor de maand januari 2022 (5 zondagen)
naar: redactietw@pkngaryp.nl
—————————————————————–

Woensdag 15 december 2021
Andreastsjerke
09.30 -11.00 uur: Inloop bij ds. J.J. de Lange
—————————————————————–

Donderdag 16 december 2021
grote zaal achter de Andreastsjerke
09.30 uur: Koffie-uurtje met ds. J.J. de Lange
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 19 december 2021
Andreastsjerke
09.30 uur: ds. J.P. Oosterhof, Oosternijkerk
4e Adventszondag
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk

Bernetsjerke ’t Anker: kinderen beginnen niet in de kerkzaal
—————————————————————–

Maandag 20 december 2021
Andreastsjerke
14.00-16.00 uur: Inloop bij ds. J.J. de Lange
—————————————————————–

Dinsdag 21 december 2021
Andreas
19.00 uur: Gebedsuur
—————————————————————–

Kerkdienst vrijdag 24 december 2021
Andreastsjerke
20.00 uur: Kerstnachtdienstcommissie
1e Kerstnachtdienst
22.00 uur: Kerstnachtdienstcommissie
2e Kerstnachtdienst
Collectes:
1. Aanloophuis van de kerken in Leeuwarden
—————————————————————–

Kerkdienst zaterdag 25 december 2021
Andreastsjerke
09.30 uur: ds. Jacolien de Lange
1e Kerstdag
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk

Bernetsjerke ’t Anker: kinderen beginnen in de kerkzaal
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 26 december 2021
Andreastsjerke
09.30 uur: kerk.wk Wia Marinus, Garyp
2e Kerstdag
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk

Bernetsjerke ’t Anker: geen bernetsjerke
—————————————————————–

Kerkdienst vrijdag 31 december 2021
Petrustsjerke
19.30 uur: ds. Jacolien de Lange
Oudejaarsdag
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk
—————————————————————–

januari 2022

Heeft u nog een agendapunt? Geeft het door aan één van de contactpersonen, zie contact.