Agenda

april 2019

Kerkdienst zondag 28 april 2019
Andreastsjerke
09.30 uur: mevr. A. Plantinga, Ee
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk

Petrustsjerke
19.00 uur: kw. Froukje Wesseling, de Tike
Gebedsdienst
Collectes: geen
—————————————————————–

mei  2019

Woensdag 1 mei 2019
Andreastsjerke
19.15 uur: inloop
19.45 uur:Themabijeenkomst relaties
—————————————————————–

Donderdag 2 mei 2019
it Sintrum, Unicumwei
09.30 uur: ds. J.F. Kroon
Kofjemoarn
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 5 mei 2019
Andreastsjerke
09.15 uur: Zingen voor de dienst
09.30 uur: ds. J.F. Kroon
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk
3. Jeugdwerk (uitgang)

Andreas Jeugdzolder
09.30 uur: Tienerdienst
groep 7-8 basisschool
Thema: Vrijheid
—————————————————————–

Maandag 6 mei 2019
Andreas
19.15 uur: inloop
19.45 uur: Gemeente-avond
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 12 mei 2019
Andreastsjerke
09.30 uur: ds. J.F. Kroon
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk
—————————————————————–

Maandag 13 mei 2019
Andreas
19.30/19.45 uur: Coll. van kerkrentmeesters/Ouderlingenberaad; Diaconie
—————————————————————–

Dinsdag 14 mei 2019
de Jefte
19.45 uur: Moderamen
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 19 mei 2019
Andreastsjerke
09.30 uur: ds. J.F. Kroon
Bevestiging ambtsdragers
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk
—————————————————————–

Maandag 20 mei 2019
Andreas
19.45 uur: Kerkenraad
—————————————————————–

Dinsdag 21 mei 2019
Inleveren kopij Tsjerkeweagen voor de maand juni 2019 (5 zondagen)
naar: redactietw@pkngaryp.nl
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 26 mei 2019
Andreastsjerke
09.30 uur: ds. F. de Jong, Leek
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk
—————————————————————–

Kerkdienst Donderdag 30 mei 2019
Petrustsjerke
09.30 uur: ds. J.F. Kroon
Hemelvaartsdag
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk
—————————————————————–

juni 2019

Heeft u nog een agendapunt? Geeft het door aan één van de contactpersonen, zie contact.