Agenda

november 2023

Woensdag 29 november 2023
Petrustsjerke
19.30 uur: Adventsvesper
Collectes:
1. Diaconie
2. Onze kerk
3. Onze jeugd
Geen Bernetsjerke ’t Anker
——————————————————————

december 2023

Vrijdag 1 december 2023
it Geahûs
16.30 uur: inloop (G)iest mei? en 18.00 uur: eten
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 3 december 2023
Andreastsjerke
09.30 uur: ds. J.J. de Lange
1e Advent
Heilig Avondmaal
Collectes:
1. Diaconie
2. Onze kerk
3. Onze jeugd

Bernetsjerke ’t Anker: kinderen komen eerst in de kerkzaal

jeugdzolder Andreas
09.30 uur: Tienerdienst (groep 7-8 basisschool + 1 VO)
—————————————————————–

Maandag 4 december 2023
Andreas
19.30 uur: Moderamen
—————————————————————–

Dinsdag 5 december 2023
Andreastsjerke
19.00 uur: Gebedsuur
—————————————————————–

Woensdag 6 december 2023
Petrustsjerke
19.30 uur: Comm. Erediensten
Adventsvesper
——————————————————————

Kerkdienst zondag 10 december 2023
Andreastsjerke
09.30 uur: ds. J.J. de Lange
2e Advent
met medewerking van Grootkoor Tytsjerksteradiel
Collectes:
1. Diaconie
2. Onze kerk
3. Onze jeugd

Bernetsjerke ’t Anker: de kinderen gaan direct naar hun eigen dienst
—————————————————————–

Maandag 11 december 2023
Andreas
14.00 uur: Haak Aan

Andreas
19.45 uur: Diaconie/Kerkrentmeesters
—————————————————————–

Dinsdag 12 december 2023
Andreastsjerke
19.00 uur: Gebedsuur
—————————————————————–

Woensdag 13 december 2023
Petrustsjerke
19.30 uur: Comm. Erediensten
Adventsvesper

20.00 uur: gespreksgroep jong volwassenen
——————————————————————

Kerkdienst zondag 17 december 2023
Petrustsjerke
09.30 uur: ds. J.J. de Lange
3e Advent
met medewerking van Amnesty
Collectes:
1. Diaconie
2. Onze kerk
3. Onze jeugd

Bernetsjerke ’t Anker: kinderen komen eerst in de kerkzaal
——————————————————————

Maandag 18 december 2023
Inleveren kopij Tsjerkeweagen voor de maand januari 2024 (5 zondagen)
naar: redactietw@pkngaryp.nl

Andreas
14.00 uur: Haak Aan
—————————————————————–

Dinsdag 19 december 2023
Andreastsjerke
19.00 uur: Gebedsuur
—————————————————————–

Woensdag 20 december 2023
Andreastsjerke
17.00 uur: Kinderkerstfeest

Petrustsjerke
19.30 uur: Comm. Erediensten
Adventsvesper
——————————————————————

Donderdag 21 december 2023
Andreastsjerke
09.30 uur: Koffieuurtje met ds. Jacolien
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 24 december 2023
Andreastsjerke
09.30 ûre: ds. T.T. Osinga, Frentsjer
4e Advint
Fryske tsjinst
Collectes:
1. Diaconie
2. Onze kerk
3. Onze jeugd

Bernetsjerke ’t Anker: kinderen gaan direct naar hun eigen dienst

Andreastsjerke
20.30 uur: Jeugd
Kerstnachtdienst
—————————————————————–

Kerkdienst maandag 25 december 2023
Andreastsjerke
09.30 uur: ds. J.J. de Lange
1e Kerstdag
Collectes:
1. Diaconie
2. Onze kerk
3. Onze jeugd

Bernetsjerke ’t Anker: kinderen komen eerst in de kerkzaal
——————————————————————

Kerkdienst zondag 31 december 2023
Petrustsjerke
09.30 uur: kw. J. Bloem
Collectes:
1. Diaconie
2. Onze kerk
3. Onze jeugd

GEEN Bernetsjerke ’t Anker

Petrustsjerke
19.30 uur: ds. J.J. de Lange
Oudjaarsavond
Collectes:
1. Diaconie
2. Onze kerk
3. Onze jeugd
—————————————————————–

januari 2024

Kerkdienst maandag 1 januari2024
Jefte
10.30 uur: Nieuwjaarswensen
Petrustsjerke
11.00 uur: ds. J.J. de Lange
Nieuwjaarsdag
Collectes:
1. Diaconie
2. Onze kerk
3. Onze jeugd

GEEN Bernetsjerke ’t Anker
——————————————————————

Heeft u nog een agendapunt? Geeft het door aan één van de contactpersonen, zie contact.