Agenda

oktober 2022

Kerkdienst zondag 2 oktober 2022
Andreastsjerke
09.30 uur: ds. M.J. Koppe, Dokkum
Israëlzondag
Heilig Avondmaal
Collectes:
1. Diaconie
2. Onze kerk
3. Onze jeugd

Bernetsjerke ’t Anker: kinderen beginnen in de kerkzaal

jeugdzolder Andreas
09.30 uur: Tienerdienst (groep 7-8 basisschool + 1 VO)
——————————————————————

Maandag 3 oktober 2022
Andreas
13.30 uur: Moderamen
—————————————————————–

Dinsdag 4 oktober 2022
Andreastsjerke
19.30 uur: Gebedsuur
—————————————————————–

Woensdag 5 oktober 2022
Andreastsjerke
20.00 uur: Startbijeenkomst kleine groepjes
—————————————————————–

Vrijdag 7 oktober 2022
it Geahûs
16.30 uur: (G)iest mei?
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 9 oktober 2022
Andreastsjerke
09.30 uur: ds. Jacolien de Lange
Jubileum muziekvereniging “Looft den Heer”.
Collectes:
1. Diaconie
2. Onze kerk
3. Onze jeugd

Bernetsjerke ’t Anker: kinderen beginnen in de kerkzaal
—————————————————————–

Maandag 10 oktober 2022
Andreas
19.45 uur: Diaconie / Kerkrentmeesters
—————————————————————–

Dinsdag 11 oktober 2022
Andreastsjerke
19.30 uur: Gebedsuur

Andreas
19.30 uur: catechese 18+
—————————————————————–

Donderdag 13 oktober 2022
Andreas
14.00-16.00 uur: Inloop bij ds. J.J. de Lange
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 16 oktober 2022
Andreastsjerke
09.30 uur: ds. G. den Dikken, Drachten
Collectes:
1. Diaconie
2. Onze kerk
3. Onze jeugd

Bernetsjerke ’t Anker: kinderen beginnen niet in de kerkzaal
——————————————————————

Maandag 17 oktober 2022
Andreas
14.00 uur: Haak Aan
—————————————————————–

Dinsdag 18 oktober 2022
Andreastsjerke
19.30 uur: Gebedsuur
—————————————————————–

Woensdag 19 oktober 2022
Andreastsjerke
19.45 uur: Bezinningsavond jaarthema: “Aan tafel van de Heer”
—————————————————————–

Donderdag 20 oktober 2022
Andreas
09.30 uur: Koffie-uur

Andreas
14.00-16.00 uur: Inloop bij ds. J.J. de Lange

bij Wia Marinus
19.30 uur: Jongerenkring
—————————————————————–

Zaterdag 22 oktober 2022
10.00-13.00 uur: Open dag pastorie
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 23 oktober 2022
Andreastsjerke
09.30 uur: ds. Jacolien de Lange
Zendingsdienst
Collectes:
1. Diaconie
2. Onze kerk
3. Onze jeugd

Bernetsjerke ’t Anker: kinderen beginnen in de kerkzaal
——————————————————————

Maandag 24 oktober 2022
Inleveren kopij Tsjerkeweagen voor de maand november 2022 (5 zondagen)
naar: redactietw@pkngaryp.nl

Andreas
19.45 uur: Najaarsgemeente-avond
—————————————————————–

Dinsdag 25 oktober 2022
Andreastsjerke
19.30 uur: Gebedsuur
—————————————————————–

Donderdag 27 oktober 2022
Andreas
14.00-16.00 uur: Inloop bij ds. J.J. de Lange
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 30 oktober 2022
Andreastsjerke
09.30 uur: ds. Jacolien de Lange
Belijdenisdienst/Doopdienst
Collectes:
1. Diaconie
2. Onze kerk
3. Onze jeugd

Bernetsjerke ’t Anker: kinderen beginnen in de kerkzaal
——————————————————————

november 2022

Heeft u nog een agendapunt? Geeft het door aan één van de contactpersonen, zie contact.