Agenda

augustus 2020

Kerkdienst zondag 2 augustus 2020
Andreastsjerke
09.30 uur: ds. D. Lof, Leeuwarden
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk
3. Eigen jeugd
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 9 augustus 2020
Andreastsjerke
09.30 uur: ds. D. Lof, Leeuwarden
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk
—————————————————————–

Maandag 10 augustus 2020
Andreas
19.30 uur: Moderamen
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 16 augustus 2020
Andreastsjerke
09.30 uur: ds. H.A. le Cointre, Leeuwarden
Belijdenisdienst
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk
—————————————————————–

Maandag 17 augustus 2020
Andreas
19.30/19.45 uur: Kerkrentmeesters/Ouderlingenberaad
—————————————————————–

Maandag 17 augustus 2020
De Jefte
19.45 uur: Diaconie
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 23 augustus 2020
Andreastsjerke
09.30 uur: ds. J.H. Hamoen, Joure
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk
—————————————————————–

Maandag 24 augustus 2020
Andreas
19.45 uur: Gemeente-avond
—————————————————————–

Dinsdag 25 augustus 2020
Inleveren kopij Tsjerkeweagen voor de maand september 2020 (4 zondagen)
naar: redactietw@pkngaryp.nl
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 30 augustus 2020
Andreastsjerke
11.00 uur: ds. J.F. Kroon, Grijpskerk
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk
—————————————————————–

september 2020

Kijk ook bij: de kalender. Heeft u nog een agendapunt? Geeft het door aan één van de contactpersonen, zie contact.