Agenda

maart 2020

Maandag 23 maart 2020
Andreas
19.45 uur: Kerkenraad
—————————————————————–

Dinsdag 24 maart 2020
Inleveren kopij Tsjerkeweagen voor de maand april 2020 (4 zondagen)
naar: redactietw@pkngaryp.nl
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 29 maart 2020
VERVALLEN, lees bericht.
—————————————————————–

Maandag 30 maart 2020
Andreas
19.45 uur: Moderamen
—————————————————————–

april 2020

Kijk ook bij: de kalender. Heeft u nog een agendapunt? Geeft het door aan één van de contactpersonen, zie contact.