Agenda

februari 2020

Kerkdienst zondag 2 februari 2020
Andreastsjerke
09.15 uur: Zingen voor de dienst
09.30 uur: ds. J.F. Kroon, Grijpskerk
Doopdienst
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk
Jeugdwerk (bij de uitgang)

Andreas jeugdsoos
09.30 uur:Tienerdienst
groep 7-8 basisschool
Thema: ‘Keuzes Maken …..’
—————————————————————–

Maandag 3 februari 2020
Andreas
14.00 uur: Haak Aan in de grote zaal

Andreas
19.30/19.45 uur: Coll. v. kerkrentmeesters; Ouderlingenberaad; Diaconie
—————————————————————–

Dinsdag 4 februari 2020
it Geahûs
09.45 uur: Bakje yn de buorren
—————————————————————–

Vrijdag 7 februari 2020
it Geahûs
16.00 uur: (G)iest ek mei
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 9 februari 2020
Andreastsjerke
09.30 uur: ds. H.A. le Cointre, Leeuwarden
Heilig Avondmaal
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk
—————————————————————–

Maandag 10 februari 2020
Andreas
19.45 uur: Moderamen
—————————————————————–

woensdag 12 februari 2020

09.00 uur: Vertrek naar Burgum voor: Koffieochtend met Ritske Tulner
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 16 februari 2020
Andreastsjerke
09.30 uur: ds. P. Hollander, Leeuwarden
Collectes:
1. Werelddiaconaat
2. Eigen kerk
—————————————————————–

Dinsdag 18 februari 2020
it Geahûs
09.45 uur: Bakje yn de buorren
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 23 februari 2020
Andreastsjerke
09.30 uur: kw. Froukje Wesseling, de Tike
Zendingsdienst
Collectes:
1. Zending
2. Eigen kerk
—————————————————————–

Maandag 24 februari 2020
Andreas
19.45 uur: Kerkenraad
—————————————————————–

Dinsdag 25 februari 2020
Inleveren kopij Tsjerkeweagen voor de maand maart 2020 (5 zondagen)
naar: redactietw@pkngaryp.nl
—————————————————————–

maart 2020

Kijk ook bij: de kalender. Heeft u nog een agendapunt? Geeft het door aan één van de contactpersonen, zie contact.