Agenda

april 2021

Kerkdienst zondag 11 april 2021
Andreastsjerke
09.30 uur: da. L. Veerman, Oudega
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk

Bernetsjerke ’t Anker: GEEN KINDERDIENST
—————————————————————–

Maandag 12 april 2021
Andreas of online
09.00 uur: Moderamen
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 18 april 2021
Andreastsjerke
09.30 uur: da. H. Post-Knol, Dronryp
Collectes:
1. Werelddiaconaat
2. Eigen kerk

Bernetsjerke ’t Anker: GEEN KINDERDIENST
—————————————————————–

Maandag 19 april 2021
Andreas of online
19.45 uur: Ouderlingen/Diaconie/College Kerkrentmeesters
—————————————————————–

Dinsdag 20 april 2021
Inleveren kopij Tsjerkeweagen voor de maand mei 2021 (5 zondagen)
naar: redactietw@pkngaryp.nl
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 25 april 2021
Andreastsjerke
09.30 uur: past.mw. Sietske Koole
Kerk-School en Gezinsdienst
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk

Bernetsjerke ’t Anker: GEEN KINDERDIENST
—————————————————————–

Maandag 26 april 2021
Andreas of online
19.45 uur: Kerkenraad
—————————————————————–

mei 2021

Heeft u nog een agendapunt? Geeft het door aan één van de contactpersonen, zie contact. Zie ook de kalender voor nog meer activiteiten.