Agenda

november 2019

Kerkdienst zondag 3 november 2019
Andreastsjerke
09.15 uur: Zingen voor de dienst
09.30 uur: ds. J.G. Arensman, Drachten
Zendingsdienst
Collectes:
1. Zending
2. Eigen kerk
3. Jeugdwerk (uitgang)
—————————————————————–

Maandag 4 november 2019
grote zaal van de Andreastsjerke
14.00 uur: Haak Aan

Andreas
19.30/19.45 uur: Coll. van kerkrentmeesters/Diaconie/Ouderlingenberaad
—————————————————————–

Dinsdag 5 november 2019
it Geahûs
09.45 uur: Bakje yn it doarp
—————————————————————–

Kerkdienst woensdag 6 november 2019

09.00 uur: Vertrek naar Burgum voor: Koffieochtend met Oscar Lohuis

Petrustsjerke
19.30 uur: ds. S.A. Minnaard, Zuidhorn
Dankstond voor gewas en arbeid
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 10 november 2019
Andreastsjerke
09.30 uur: ds. T.T. Osinga, Franeker
Fryske tsjinst / Hillich Nachtmiel
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk
—————————————————————–

Maandag 11 november 2019
de Jefte
19.45 uur: Moderamen
—————————————————————–

Donderdag 14 november 2019
zaal achter in de Andreastsjerke
19.30 uur: Verdiepingscursus
—————————————————————–

Vrijdag 15 november 2019
thuis bij fam. Sijtsema
19.45 uur: Jongerengespreksgroep
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 17 november 2019
Andreastsjerke
09.30 uur: ds. J.F. Kroon, Grijpskerk
Doopdienst en bevestiging jeugdouderling
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk
—————————————————————–

Maandag 18 november 2019
Andreas
19.30 uur: Gemeente-avond
—————————————————————–

Dinsdag 19 november 2019
Inleveren kopij Tsjerkeweagen voor de maand december 2019 (4 zondagen)
naar: redactietw@pkngaryp.nl

it Geahûs
09.45 uur: Bakje yn it doarp
—————————————————————–

Donderdag 21 november 2019
09.30 uur: Kofjemoarn yn de Unicumflat

Andreas
20.15 uur: clubavond klas 3/4 VO
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 24 november 2019
Andreastsjerke
09.30 uur: ds. J.F. Kroon en past.mdw. Sietske Koole
Gedachtenis overledenen
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk
—————————————————————–

Maandag 25 november 2019
Andreas
19.45 uur: Kerkenraad
—————————————————————–

december 2019

Donderdag 19 december 2019
zaal achter de Andreastsjerke
20.00 uur: Informatie avond Gemeentereis naar Israël en Jordanië
—————————————————————–

Kijk ook bij: de kalender. Heeft u nog een agendapunt? Geeft het door aan één van de contactpersonen, zie contact.