Agenda

augustus 2021

Kerkdienst zondag 29 augustus 2021
Andreastsjerke
14.00 uur: da. L.M. Bloklander-de Jong, Waalwijk
Intrede/bevestigingsdienst da. J.J. de Lange
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk

Bernetsjerke ’t Anker: kinderen beginnen in de kerkzaal
—————————————————————–

Maandag 30 augustus 2021
Andreas
19.30 uur: Kerkenraad
—————————————————————–

september 2021

Zaterdag 4 september 2021
Andreas
19.30 uur: Kerkenraad/wijkassistenten
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 5 september 2021
Andreastsjerke
09.15 uur: Zingen voor de dienst
09.30 uur: da. Jacolien de Lange
Bevestiging kerkelijk werkers: Johanna Bloem, Broeksterwrâld en Tsjikke Bloem, Franeker
Collectes:
1. Werelddiaconaat
2. Eigen kerk
3. Jeugdwerk

Bernetsjerke ’t Anker: kinderen beginnen niet in de kerkzaal
——————————————————————

Maandag 6 september 2021
Andreas
13.30 uur: Moderamen
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 12 september 2021
Andreastsjerke
09.30 uur: da Jacolien de Lange
Heilig Avondmaal
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk

Bernetsjerke ’t Anker: kinderen beginnen in de kerkzaal
—————————————————————–

Maandag 13 september 2021
Andreas
19.30 uur: Kerkrentmeesters/Diakenen
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 19 september 2021
Andreastsjerke
09.30 uur: kw. Wia Martinus, Garyp
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk

Bernetsjerke ’t Anker: kinderen beginnen niet in de kerkzaal
—————————————————————–

Maandag 20 september 2021
Andreas
14.00 uur: Haak Aan

19.30 uur: Ouderlingen/ Wijkdames en -heren
—————————————————————–

Kerkdienst zondag 26 september 2021
Andreastsjerke
09.30 uur: ds. H. Engelsma, Wijnjewoude
Collectes:
1. Diaconie
2. Eigen kerk

Bernetsjerke ’t Anker: kinderen beginnen in de kerkzaal
—————————————————————–

Maandag 27 september 2021
Andreas
13.30 uur: Moderamen
—————————————————————–

Dinsdag 28 september 2021
Inleveren kopij Tsjerkeweagen voor de maand oktober 2021 (5 zondagen)
naar: redactietw@pkngaryp.nl
—————————————————————–

oktober 2021

Heeft u nog een agendapunt? Geeft het door aan één van de contactpersonen, zie contact.