Bij de diensten

24 oktober, bevestiging ambtsdragers

Normaal vindt de wisseling van de ambtsdragers in mei plaats, dit jaar is dat in verband met de nieuwe opzet van de kerkenraad & het pastoraat verschoven. Op deze zondag nemen we met een dankbaar hart afscheid van een aantal mensen die hun ambt met liefde hebben vervuld, en mogen we anderen in het ambt bevestigen. Wat is het goed en belangrijk, dat er steeds weer mensen zijn die het ambt op zich nemen of andere taken binnen de gemeente willen vervullen. We mogen met elkaar bidden dat God rijkelijk Zijn Geest wil schenken tot inspiratie en vreugdebron in het werk!

31 oktober, zendingszondag

Nieuws Por Todo El Mundo.

Trinke Miedema was aanwezig tijdens de pinksterdienst om over haar werk te vertellen in Bolivia. Al met al kon er een mooie bijdrage van € 1725, worden over­gemaakt welke is gebruikt voor de aan­schaf van stoeltjes en tafeltjes. Omdat er geld over was kon er ook nog een nieuwe koelkast worden aangeschaft.

Nieuwsbrief Por Todo El Mundo

Inclusief, iedereen hoort erbij!! Dat is vanaf het begin een belangrijke pijler geweest voor Por Todo El Mundo.

Alyz. Een van de kinderen die vanaf 2016 bij de opvang komt, is daar een mooi voorbeeld van.

Ze is begonnen bij PTEM, later ging ze naar het speciaal onderwijs en kwam ze nog halve dagen. Maar sinds kort zit ze op Vida & Verdad, een van de beste scholen van het dorp. Ze zit in groep 5. Alyz is doof, praat dus met gebarentaal. Ze kan goed duidelijk maken wat ze bedoelt, en is een erg slim meisje.

Naast Alyz zijn er in Caranavi vele kinderen, die naar het reguliere onderwijs gaan, maar niet goed mee kunnen komen. Deze groep kinderen kan bij PTEM extra ondersteuning krijgen. De groep is de laatste tijd behoorlijk gegroeid (mede door Covid-19 en het thuisonderwijs). Er waren binnen de opvang echter niet genoeg tafels en stoelen om deze kinderen op een fatsoenlijke manier les te geven.

Dankzij de opbrengst van een collecte van de Protestantse gemeente in Garyp, zijn er 12 tafeltjes met stoelen gemaakt. Zo hebben ze hun eigen plekje, waar ze op hun eigen niveau extra les kunnen ontvangen.

Hartelijk dank voor de giften!

Namens PTEM en de Zendingscommissie