Bij de diensten

April 2024

7 april gaat ds. E. van Beesten bij ons voor in de eredienst. Hij is office manager en zendingspredikant bij Stichting Mensen- kinderen, een stichting die opkomt voor kinderen, gezinnen, bejaarden en gehandicapten in Albanië, Moldavië en Armenië.
Deze zondag wordt vaak ‘beloken Pasen’ genoemd, omdat op deze zondag de Paasweek wordt afgesloten. Daarmee wordt nog niet de Paastijd afgesloten, die loopt – met de bijbehorende vreugde en witte kleur – tot aan Hemelvaart. 40 dagen vreugde ná Pasen dus, zoals we vóór Pasen 40 dagen
bezinningstijd hebben gehad.

14 april ga ik zelf weer voor in de eredienst. De kinderen zijn in deze periode bezig met de verhalen uit 1 Samuël, rond het koningschap van Saul en later David. Zelf zal ik dit jaar mij richten op de traditionele verhalen van de weken na Pasen. Voor deze zondag is dat het gesprek dat Jezus heeft met
Petrus, over het hoeden van Zijn schapen. Petrus wordt – opnieuw – in dienst genomen. [Joh. 21: 15-24] Vanuit de Profeet Micha horen we over een visioen van vrede.
[Micha 4:1-5]

21 april is de zondag Jubilate. Een zondag om te jubelen tot eer van onze Heer, dus wellicht verstandig om uw zangkeel alvast te smeren. Deze zondag wordt ook wel ‘goede herder’ zondag genoemd, omdat Joh.10: 11-16 centraal staat. Waar vorige week Petrus werd opgeroepen, de lammeren en schapen van zijn Heer te hoeden, horen we deze zondag dat Jezus zélf de Goede Herder is. Een beeld, dat we kennen vanuit het Oude Testament, waar God zichzelf de Herder Israëls noemt.

28 april stond onze kerkelijk werkster Johanna Bloem op het rooster. Omdat zij helaas nog met ziekteverlof is, hebben we een vervanger gezocht. We zijn blij en dankbaar dat we op deze zondag Dooitze de Jong, de zoon van Theo en Jinke, mogen verwelkomen als voorganger. Vrijwel jaarlijks komt Dooitze met zijn ouders bij ons in de dienst, als hun werk in Zuid-Afrika centraal staat. Nu zal Dooitze zelf voorgaan in de eredienst. Het is goed en belangrijk om jonge mensen en [hopelijk] aankomend predikanten te verwelkomen, ruimte te geven in het voorgaan te oefenen. Maar tegelijkertijd zijn deze jonge voorgangers een hoopgevend teken dat het werk in de Wijngaard doorgaat. Dooitze is enkele maanden geleden afgestudeerd aan de ETF in Leuven.

J.J. de Lange