Bij de diensten

 juli 2023: 

Halverwege de maand juli begint de zomervakantie, waarin we traditioneel een aantal weken op rij de zondagse eredienst in de Petrustsjerke houden. Deze zomer-periode loopt dit jaar van 16 juli t/m 3 september. Dat zijn acht zondagen – iets meer dan gebruikelijk, maar noodzakelijk vanwege onderhoud aan het orgel in de Andreastsjerke.

In deze zomerperiode heb ik zelf de gewoonte om een preek-serie te houden. Vorig jaar was dat een serie rond de Heidelbergse Catechismus. Dit jaar wil ik vijf zondagen besteden aan het gebed dat Jezus ons leerde: Het Onze Vader. We zullen het gebed bidden, zingen, en bestuderen vanuit verschillende invalshoeken. O.a. de Joodse wortels van dit gebed zullen aan de orde komen.

2 juli (Andreastsjerke) zal ds. J.D. Kraan uit Burgum bij ons voorgaan in de eredienst. Deze predikant is uiteraard een goede bekende in onze gemeente. Ds, Kraan is al een flink aantal jaren met emeritaat maar nog altijd betrokken op de interreligieuze dialoog tussen christendom en Islam.

 9 juli ( Andreastsjerke) Overstapdienst

In deze kerkdienst, mede voorbereid met de leerlingen uit groep 8 van de Wrâldpoarte en de dames van de clubleiding van groep 8, willen we op een feestelijke manier stilstaan bij de stap die deze tieners gaan maken. Na de zomer zullen zij hun vleugels uitslaan, de brug over, naar een nieuwe fase in hun leven: het voortgezet onderwijs. In de afgelopen weken op de Basiscatechese hebben we al mooie gesprekken

gevoerd met de jongelui. Een van de thema’s die we bespraken, is dat Gods naam een belofte is: Ik ga met je mee. Die belofte willen wij de jongeren ook meegeven in deze nieuwe levensfase.

Het is een belofte die ook mee mag gaan met onze jeugdwerkster Tsjikke Bloem, die op deze zondag afscheid zal nemen van onze gemeente. Ook daar willen we op een feestelijke wijze aandacht aan besteden.

 16 juli (Petrustsjerke) zal onze kerkelijk werkster Johanna Bloem voorgaan in de eredienst. Deze zondag is de eerste van de zomervakantie. In de hele zomer-periode is er geen bernetsjerke, maar zijn de bern by ús yn ‘e tsjerke. De ronde tafel staat klaar met knutsels, puzzels, (werk)boekjes, en natuurlijk óók wat lekkers.

23 juli (Petrustsjerke) start ik met de zomer-serie over het Onze Vader. Op deze zondag zal het begin van het Onze Vader, de lofprijzing, centraal staan. De Heiliging van de Naam, de komst van het Koninkrijk, het geschieden van Gods wil op aarde… we bidden er steeds opnieuw om. Maar wat betekent dit gebed voor ons, vandaag? En hoe klinkt de achtergrond van Joodse gebeden die Jezus in Zijn tijd gekend en gebeden moet hebben, mee in deze lofprijzing?

 30 juli (Petrustsjerke) “Geef ons heden ons dagelijks brood.” Voor hoevelen op deze aarde is dit smeekgebed geboren uit dagelijkse voedsel-onzekerheid… maar hoe bidden wij, die over het algemeen onze tafel ruim kunnen dekken, dit gebed? En wat doet het bidden van dit gebed eigenlijk met onze omgang met voedsel?