Bij de diensten

2 oktober, Israëlzondag en Heilig Avondmaal 

Op deze eerste zondag in oktober wordt al vele jaren in het bijzonder stil gestaan bij de relatie tussen kerk en Israël. Als christenen kunnen en mogen we niet buiten Israël om denken over Gods heilsplan. Tegelijkertijd hebben we als christenen in de geschiedenis maar ál te vaak vijandig gestaan   tegenover het Godsvolk. Na WOII is het bewustzijn in de Nederlandse kerken gegroeid, dat blijvende aandacht voor en betrokkenheid op het Joodse volk nodig is. Het Avondmaal dat wij vieren, heeft Jezus eenmaal aan de Joodse Pesach-maaltijd – het hart van de Joodse  geloofsidentiteit – ingesteld. Daarmee is ook het karakter van het Avondmaal mede bepaald. Deze lijnen zullen ongetwijfeld in de dienst terugkomen. Ds. M.J. Koppe uit Dokkum zal in deze dienst, die mede door de commissie kerk en Israël is voorbereid, voorgaan.

Tienerdienst‼

Zondag 2 oktober 2022
9.30 uur
Jeugdzolder Andreastsjerke.

Daar gaan we weer! 🙂 
Een nieuw seizoen tienerdiensten staat weer voor de deur.
We trappen deze af op zondag 2 oktober en hopen jullie allemaal op deze ochtend te ontmoeten.

Thema: ‘Aan tafel’
Wat de inhoud van deze dienst is houden we nog even geheim, alhoewel je je er al wel iets bij kan voorstellen
toch??

Wij zijn er iig weer klaar voor en hebben er weer zin in! Zien we jullie op zondag 2 oktober?
Benieuwd naar alle vakantie en dorpsfeest-verhalen!
Lets go!

Groetjes van jullie tienerteam,
Aly, Rimmer, Anke, Nora en Bea

 

9 oktober 2022, jubileumviering “Looft den Heer” .

In deze kerkdienst mogen we als gemeente delen in de dankbaarheid van de Christelijke Muziekvereniging die ons dorp nog altijd rijk is. Zij willen de Heer loven, nu zij hun 125-jarig bestaan mogen vieren. De rol van muziek in de  lofzang én het geloofsleven zal deze zondag centraal staan. Uiteraard zal hierbij ook psalm 150 klinken: “Looft den Heer!”

16 oktober 2022:  

In deze dienst gaat ds. Gera den Dikken voor. Zij is predikante in Drachten, in wijkgemeente de Oase.

 

23 oktober 2022: Brazilië.

Op deze zondag stond eerst een zendingsdienst  gepland, maar deze is in overleg naar een andere datum verschoven. Een ‘gewone’ dienst dus, maar wél met een klein zendings-randje: Matty Kloosterman zal namens de Brazilië – 2022 groep een presentatie geven over het werk dat zij, mede dankzij de steun uit onze gemeente, hebben kunnen doen. In de verkondiging zullen we stilstaan bij de vraag: “hoe zit je hier vanmorgen?” aan de hand van Lucas 18: 9-14.

 

30 oktober 2022: Doopdienst.

Dit zal een heel bijzondere en feestelijke dienst worden. Willemien van Rangelrooij en Thijs Bekkema zullen hun zoon Fedde ten doop houden, Roelofke en Sybrand Maat-Kuperus willen hun dochter Thea eveneens laten dopen.
De doop is Gods belofte en uitnodiging aan onze kinderen, om hun leven in Zijn hand te leggen. De ouders beloven, hun kinderen zó op te voeden dat zij later als volwassene een zelfstandige keuze kunnen maken voor de Heer.
Hoe mooi is het dan, dat in deze zelfde kerkdienst een van onze jongere kerkleden die keuze voor de Heer wil bevestigen. Klaes Kobus zal openbaar belijdenis afleggen van zijn geloof. Het thema van deze dienst zal, aan de hand van Lucas 19:1-10, dan ook zijn: “We mogen bij God horen!”