Nieuwsbrieven Efkes Byprate.

Alle nieuwsbrieven bij elkaar.

Overdenking da. J.J. de Lange

Wie? Wat?  Waar?  Lees verder.

 

 

Kerk en school lied.

Wy meie wêr op ‘e nij begjinne.

Collecteren bij de uitgangen

Vanaf januari start de diaconie weer met het collecteren. Omdat corona nog steeds niet is verdwenen kiest de diaconie voor een tussenvorm. Het ponkje gaat niet zoals gebruikelijk door de banken maar er zal worden gecollecteerd bij de uitgangen.