Collectes

Toelichting collectes

Zondag 28 februari 2021

  • Heilig Avondmaal-collecte

Het Lichtpunt Kollumerzwaag

Het Lichtpunt in Kollumerzwaag (Fryslân) is een stichting die vanuit chris­telijke levensovertuiging hulp biedt aan mensen die dat nodig hebben.

“In de praktijk van alledag merken we grote nood die er heerst onder mensen. Mensen die om wat voor reden dan ook aan de zelfkant van de maatschappij terecht zijn gekomen. Met alle mogelijke hulp, middelen en gebed dragen we ons steentje bij om het leven van deze kwetsbare groep weer op de rails te krijgen.”

Stichting Lichtpuntopvang heeft veel te bieden, namelijk Opvang, Begeleiding, Ontmoeting en Dagbesteding. Gesteund door bijna 150 vrijwilligers die betrokken zijn bij het Lichtpunt, giften van kerken en donateurs, kunnen wij mensen opvangen en begeleiden.

Deze collecte bestemd voor een welbe­kend goed doel uit onze regio, wordt warm bij u aanbevolen!

  • Voor de kerkgangers is het mogelijk gaven te doneren voor en achter in de kerk. Zie het PONKJE in een glazen vaas!
  • Overige donatiemogelijkheden:

    • via bankoverschrijving naar de bankrekening van de diaconie NL12RABO0362777705
    • via de collectebussen bij de Spar of bij Slagerij Wagenaar
    • via de Scipio App PKN Garyp