Collectes

Toelichting collectes

 • Woensdag 4 november

  ·         Dankstond voor gewas en arbeid.

  De collecte bij de dankstondienst is zoals bekend, bestemd voor de voedselbank Tytsjerksteradiel. In het weekblad Actief van woensdag 14 oktober jl. geeft de voedselbank aan dat stille armoede ook in onze omgeving aanwezig is. Omdat er momenteel minder goederen/producten binnen komen, zijn de voedselbanken genoodzaakt meer goederen in te kopen. Donaties zijn daarom ook meer dan welkom. Daarom bevelen wij deze dankstondcollecte dan ook van harte bij u aan.

 • Zondag 8 november

  • KERK IN ACTIE (PASTORAAT)

  Nederland – Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk

  Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op de Eeuwigheidszondag (22 november a.s.) gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat. Nogal wat gemeenten hebben minder formatieruimte voor de predikant(en), terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt. Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn. De Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen aan. Met uw donatie aan deze collecte maakt u het ontwikkelen van deze en andere trainingen mogelijk.

 • Zondag 29 november

  • KERK IN ACTIE
   (KINDEREN IN DE KNEL)

  Oekraïne – School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid

  In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie voor kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de School van onze Dromen op. Deze school zet zich in om het onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders of verzorgers. De onderwijzers leren nieuwe onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderen. Breng licht in het leven van deze kinderen door uw bijdrage aan deze adventscollecte.

  Overige zondagen november

  De opbrengsten van de collectes tijdens de overige zondagen in november worden besteed aan incidentele hulpaanvragen.

  Voor de kerkgangers is het mogelijk gaven te doneren voor en achter in de kerk. Zie het PONKJE in een glazen vaas!

 • Overige donatiemogelijkheden:

  • via bankoverschrijving naar de bankrekening van de diaconie
  • via de collectebussen bij de Spar of bij Slagerij Wagenaar
  • via de Scipio App PKN Garyp