Collectes

Toelichting collectes:

Zondag 9 februari 2020

Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren (verblijfsvergunning)

Volgens schattingen leven er in Nederland enkele tienduizenden migranten zonder  verblijfsvergunning. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Mensen zonder papieren mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen.

Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing, zodat ze perspectief krijgen op hun leven.

In het Wereldhuis Amsterdam krijgen mensen een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post of als er een medisch probleem is. “Mensen kunnen bij ons even op adem komen. Wij zijn er voor mensen zonder verblijfsvergunning, die uit onveilige landen buiten Europa komen. Of uit een onveilige situatie in een veilig land”, zegt Geeske Hovingh, coördinator van Wereldhuis Amsterdam, een project van de protestantse diaconie aldaar. De diaconie van Protestantse gemeente Garyp beveelt deze collecte dan ook van harte aan.

Zondag 16 februari 2020

  • Werelddiaconaat:

Onze kerk in actie voor een sterke kerk in Kameroen

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Als christenen zijn we wereldwijd verbonden. We willen van elkaar leren en met elkaar delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema: Versterk de kerk. Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie komen we op voor een sterke kerk wereldwijd. Een kerk die zich verzet tegen armoede en onderdrukking. Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk in het droge Noord-Kameroen in West-Afrika. In een gebied zo groot als Nederland komen 250.000 christenen samen in 1.300 kerken. Ze spreken vijftien verschillende lokale talen. De meeste kerken worden geleid door voorgangers zonder opleiding. De Lutherse Broederkerk wil de boerengemeenschap houvast bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. De kerk traint de bevolking in duurzame landbouw en stimuleert boeren en boerinnen om meer met elkaar samen te werken. Ook kunnen zestig studenten ieder jaar theologisch onderwijs volgen, om opgeleid te worden tot goede voorgangers die oog hebben voor wat er speelt in Noord-Kameroen. In vijftig jaar tijd zijn inmiddels ruim 300 voorgangers opgeleid.

De Lutherse Broederkerk is één van de partners van Kerk in Actie bij het thema Versterk de kerk, waar onze gemeente zich dit jaar voor inzet. Lees meer op www.kerkinactie.nl/kameroen.

De diaconie van Protestantse gemeente Garyp beveelt deze collecte dan ook van harte aan.

Namens de Diaconie Klaas Bosma

Zendingszondag 23 februari 2020.

In de afgelopen tijd waren ze dikwijls in het nieuws: Bouke en Evie Deelstra.

Zij vertrokken zomer 2019 naar Albanië, een land dat nog steeds kampt met corruptie en hoge criminaliteits- en werkloosheidscijfers. Via de Protestantse gemeente gemeente van Nijega, Opeinde en De Tike reisden ze voor het eerst naar het land waar ze als zendeling aan het werk willen gaan en waar ze willen helpen om het land op te bouwen. Gods woord is daarbij hun leidraad en ,,Wy helje safolle blydskip út it evangeelje, dat wolle wy graach mei de Albanezen diele” zo vertellen Bouke en, zo vervolgt Evie: “Ik waard der hiel bliid fan, benammen fan de gastfrijheid fan de minsken dêr.”

Bouke was verslaggever bij Omrop Fryslân en Evie werkte in de zorg. De Omrop maar ook de regionale kranten publiceren met regelmaat over hun activiteiten. Bauke en Evie hebben zich hiervoor aangesloten bij de European Christian Mission (ECM) die evangelisatie in Europa ondersteunt.

Nog maar amper aangekomen in Albanië werden ze op 26 november jl. geconfronteerd met een aardbeving met een kracht van 6,4 op de schaal van Richter. Een enorm heftige ervaring. De directe hulp werd snel en goed geregeld, Bouke en Evie hebben hun doelen gericht op de slachtofferhulp voor de langere termijn.

De zendingscommissie van onze kerk in Garyp besteedt de haar toevertrouwde middelen voor een deel aan grote internationale organisaties zoals Open Doors en anderen. Daarnaast geven ze elk jaar specifieke aandacht voor kleinere projecten die veelal door vrijwilligers georganiseerd worden. Een voorbeeld is Fam to Fam uit Eastermar die we vorig jaar hebben ondersteund.

Dit jaar hebben we gekozen voor de ondersteuning van Bouke en Evie. In de zendingszondag van 23 februari hopen we meer te kunnen vertellen over hun werk. Wat geweldig dat mensen uit onze eigen omgeving in een veelal onbekend land als Albanie de blijde boodschap van de Heer willen brengen. In deze dienst zal Froukje Wesseling van de Tike voorgaan. Froukje kent Bouke en Evie vanwege haar eigen gemeente die hen “geadopteerd” heeft.

Uiteraard zal op deze zondag

  • de collecte worden gehouden
  • voor het werk van Bouke en Evie.

We hopen de 23e op een mooie en gezegende zendingsdienst.

Namens de Zendingscommissie

Willem Doppenberg