Collectes

Toelichting collectes juli 2023

De collecte op zondag 23 juli a.s. is bestemd voor de diaconie, eigen kerk en eigen jeugd.

 Zondag 30 juli  – Het diaconie deel van de collecte is deze zondag bestemd voor Kerk in Actie – Prot Kerk. Overige doelen eigen kerk en eigen jeugd.

Collecte Kerk in Actie – Columbia

Colombia – Perspectief voor jonge vluchtelingen uit Venezuela

Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen uit dit land regelmatig de grens met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. Met name kinderen en jongeren zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. De Colombiaanse organisatie Renacer geeft jongeren, met steun van Kerk in Actie, voorlichting en begeleidt hen, zodat ze niet in de handen van mensenhandelaren vallen. De jongeren krijgen ook een vakopleiding, zoals een koksopleiding, zodat ze hun eigen inkomen kunnen verdienen.

Overige zondagen

De collecteopbrengsten van de diaconie tijdens de overige zondagen worden besteed aan incidentele hulpaanvragen.

  • Voor de kerkgangers is het mogelijk gaven te doneren voor en achter in de kerk. Daar staan iedere dienst drie diakens met een PONKJE.
  • Overige donatiemogelijkheden:

    • via bankoverschrijving naar de bankrekening van de diaconie NL12RABO0362777705
    • via de collectebus bij de Spar
    • via de Scipio App PKN Garyp