Collectes

Toelichting collectes

Zondag 14 juni 2020

  • Dorpskerken willen van betekenis zijn

   Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. Centraal staat niet de vraag ‘Hoe lang redden we het nog als krimpende gemeente?’, maar: ‘Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp?’ Dat kan bijvoorbeeld met pastorale en diaconale aandacht voor dorpsbewoners, samenwerking met de dorpsraad, open vieringen op feestdagen of een open kerkgebouw als huiskamer van het dorp. Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk-en-leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Met deze collecte ondersteunt u de dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden. Collecteert u mee?

  Meer informatie:

  www.protestantsekerk.nl/dorpskerkenbeweging 

  • Zondag 28 juni:

  Extra actie coronacrisis Kerk in Actie

  De gevolgen van de coronacrisis treffen ons allemaal, al voelt de een ze meer dan de ander. Wie deze crisis zéker voelen, zijn mensen in landen als Moldavië, Colombia en Rwanda. Door de verplichte lockdowns kunnen zij niet werken. En geen werk betekent geen geld en dus geen eten. De verhalen uit deze landen zijn hartverscheurend. Mensen komen om van de honger. Ongekend wat hier gebeurt! Kerk in Actie zet zich in om deze nog onbekende, stille coronaramp te voorkomen.

  We ondersteunen kerken over de hele wereld die opstaan om mensen te helpen. De komende maanden hebben we 1,2 miljoen euro nodig voor voedsel- en hygiënepakketten, medische zorg en financiële steun voor de meest kwetsbare mensen. Een enorm bedrag, dat we alleen samen met u kunnen realiseren. Samen zijn we de kerk in actie. Daarom vragen we u vrijmoedig om, ook in deze verwarrende tijden, onze naasten ver weg niet te vergeten. Help een stille coronaramp te voorkomen! De diaconie beveelt deze extra corona actie dan ook van harte aan.

  Namens de Diaconie

  Klaas Bosma