Collectes

Toelichting collectes

  • Zondag 06 september 2020

Kerk in Actie (Werelddiaconaat)

Ghana – Een sterke kerk op een kwetsbare plek

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand van teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee hun kans op werk, en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jongeren. Collecteer op Startzondag mee voor de kerk in Ghana!

De diaconie beveelt deze collecte dan ook van harte aan!

  • Zondag 27 september 2020

Kerk in Actie voor Vredeswerk

Wereldwijd – Verlangen naar vrede

Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk Nederland willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee?

De diaconie beveelt deze collecte dan ook van harte aan!

De opbrengsten van de diaconiecollectes tijdens de overige zondagen in september worden besteedt aan incidentele hulp aanvragen.

Namens de Diaconie

Wietze Haanstra