Collectes

Toelichting collectes januari 2023

 

Overige zondagen

De collecteopbrengsten van de diaconie tijdens de overige zondagen worden besteed aan incidentele hulpaanvragen.

  • Voor de kerkgangers is het mogelijk gaven te doneren voor en achter in de kerk. Daar staan iedere dienst drie diakens met een PONKJE.
  • Overige donatiemogelijkheden:

    • via bankoverschrijving naar de bankrekening van de diaconie NL12RABO0362777705
    • via de collectebus bij de Spar
    • via de Scipio App PKN Garyp