Collectes

Toelichting collectes oktober 2022

Zondag 2 oktober 2022: Israël zondag

Het diaconie deel van de collecte is bestemd voor twee goede doelen in Israël.

De Israëlzondag valt dit jaar samen met het Heilig Avondmaal.
Vanwege onze verbondenheid met Israël willen we graag enkele bomen laten plaatsen in een bos welke wordt aangelegd in de Negev-woestijn. Onze kerk ontvangt dan een certificaat van het Joods Nationaal Fonds, die al sinds 1902 bomen plant in woestijngebieden.

Daarnaast willen we de Heilig Avondmaalscollecte bestemmen voor de gaarkeukens in Israël. Ongeveer 2 miljoen Joden leven in armoede en zijn afhankelijke van gaarkeukens, vergelijkbaar met de Nederlandse voedselbanken. De armste bevolkingsgroepen zijn Joden uit Oekraïne en Rusland die naar Israël geïmmigreerd zijn. We steunen de gaarkeuken van Hineni, opgericht door de Nederlands-Joodse Benjamin Philip.

Overige collecte doelen zijn eigen kerk en eigen jeugd.

Zondag 9 oktober 2022: missionair werk. 

Het diaconie collecte deel is  bestemd voor Nederlandse Pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk zijn. Overige doelen eigen kerk en eigen jeugd.

Collecte Kerk in Actie – Protestantse Kerk (missionair werk)

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met nieuwe vormen van kerk zijn die aansluiting zoeken bij de omgeving en bij wat mensen bezighoudt.

De afgelopen tien jaar zijn er zo’n 150 pioniersplekken vanuit de Protestantse Kerk gestart. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het evangelie gedeeld wordt op een manier waarin mensen zich herkennen.

  

Zondag 23 oktober 2022 :

Het diaconie deel van de collecte is deze zondag bestemd voor Indonesië. 
Collecte Kerk in Actie – Een beter inkomen voor Javaanse boeren

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks  kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw. Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Het project is zo succesvol dat het wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi.

Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen!

Overige zondagen

De collecteopbrengsten van de diaconie tijdens de overige zondagen worden besteed aan incidentele hulpaanvragen.

  • Voor de kerkgangers is het mogelijk gaven te doneren voor en achter in de kerk. Daar staan iedere dienst drie diakens met een PONKJE.
  • Overige donatiemogelijkheden:

    • via bankoverschrijving naar de bankrekening van de diaconie NL12RABO0362777705
    • via de collectebus bij de Spar
    • via de Scipio App PKN Garyp