Collectes

Zondag 17 oktober 2021

  • KERK IN ACTIE WERELDDIACONAAT

Kameroen – Samen werken aan een stabiele toekomst

Op 16 oktober was het Wereldvoedsel­dag. Daarom collecteren wij voor de boeren in Kameroen.

In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per jaar zaaien en oogsten: alleen in het regen­seizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen boeren land­bouwmethoden waarmee oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk betrekt zowel christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd een vreedzame samenleving.

Deze collecte wordt warm bij u aanbevolen!

Zondag 31 oktober:

Het doel voor de collecte is nog niet duidelijk op de inleverdatum van kopij. Houdt daarom Efkes Byprate in de gaten.

Overige zondagen

De collecteopbrengsten van de diaconie tijdens de overige zondagen worden besteed aan incidentele hulpaanvragen.

Deze collectes wordt van harte bij u aanbevolen!

  • Voor de kerkgangers is het mogelijk gaven te doneren voor en achter in de kerk. Zie het PONKJE in een glazen vaas!
  • Overige donatiemogelijkheden:

    • via bankoverschrijving naar de bankrekening van de diaconie NL12RABO0362777705
    • via de collectebussen bij de Spar of bij Slagerij Wagenaar
    • via de Scipio App PKN Garyp