Collectes

Toelichting collectes mei 2022

Zondag 29 mei 2022 – Nederland

  • Collecte Kerk in Actie – Jong Protestant

Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben kerkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat. De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert hen ook om diaconaal actief te blijven. Met uw donatie ondersteunt u het dit belangrijke werk.

De opbrengsten van de diaconie collectes tijdens de overige zondagen en Hemelvaartsdag worden besteed aan incidentele hulp aanvragen. Voor de kerkgangers wordt gecollecteerd bij de uitgangen van de kerk

Overige zondagen

De collecteopbrengsten van de diaconie tijdens de overige zondagen worden besteed aan incidentele hulpaanvragen.

  • Voor de kerkgangers is het mogelijk gaven te doneren voor en achter in de kerk. Daar staan iedere dienst drie diakens met een PONKJE.
  • Overige donatiemogelijkheden:

    • via bankoverschrijving naar de bankrekening van de diaconie NL12RABO0362777705
    • via de collectebus bij de Spar
    • via de Scipio App PKN Garyp