Collectes

Toelichting collectes

Zondag 27 juni 2021

  • Heilig Avondmaalscollecte   ‘Samen in actie tegen corona’

Het diaconiedeel van de Avondmaals-collecte (Kerk in Actie) is deze zondag bedoeld voor ‘corona’-nood in India.

Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle ziekenhuizen en overlede­nen die daar gewoon op de grond blijven liggen. De acute noodsituatie in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien. Het is een voorbeeld van wat er kan gebeuren als er niet sneller wordt gevaccineerd. Om te voorkomen dat de ramp zich in deze mate uitbreidt naar omringende landen, maar ook naar Afrika en de rest van de wereld, is het nodig om nú in actie te komen.

Het geld dat met deze landelijke actie wordt opgehaald, is voor medische noodhulp aan coronaslachtoffers en om de organisatie van het vaccineren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen!

  • Voor de kerkgangers is het mogelijk gaven te doneren voor en achter in de kerk. Zie het PONKJE in een glazen vaas!
  • Overige donatiemogelijkheden:

    • via bankoverschrijving naar de bankrekening van de diaconie NL12RABO0362777705
    • via de collectebussen bij de Spar of bij Slagerij Wagenaar
    • via de Scipio App PKN Garyp