40-dagen project.

Veertigdagenproject 2021

Heeft u al een bijdrage gegeven?

IK BIN DER FOAR DY.

Enkele weken  geleden heeft u een fol­der gekregen over het 40-dagenproject.

Dit jaar sparen wij voor een project in Bangladesh. Broeder Wim de Wolf woont en werkt onder de armen in dit land. Hij heeft met hulp van andere Ne­derlandse broeders al diverse projecten opgezet, o.a. voor kinderen met een verstandelijke beperking, opvang van straatkinderen, vrouwen met een beperking een locatie gegeven om te naaien en te breien.

Het geld komt rechtstreeks bij broeder De Wolf terecht. Alle geld gaat naar de projecten.

Helaas mogen de kinderen dit jaar niet met hun spaardoosjes bij u langs komen, maar u kunt geld doneren op:

  • nr. NL12RABO0362777705
  • n.v. Diaconie PKN Garyp
  • met vermelding project 2021.

De kinderen mogen niet bij de deuren langs, maar ze willen wel heel graag aan het project meewerken.

Op school is een actie gestart en worden lege statiegeldflessen gespaard. De opbrengst komt ook ten goede aan het project.

Heeft u lege flessen? Geef ze aan de buurkinderen mee.