Contact

Andreastsjerke
Greate Buorren 21
9263 PK Garyp
tel. 0511-521697

Petrustsjerke
Tsjerkepaed 18
9263 PS Garyp
tel. 0511-521995

De Jefte
Lytse Buorren 35
9263 PP Garyp
tel. 0511-521480

Predikant :

da. J.J. de Lange
tel. 06-22825946 

Kerkelijk werker/Pastoraal :

mevr. Johanna Bloem – van der Schaaf
tel. 06-10430000

Preekvoorziening:

Dirk-Jan  van der Meulen
tel. 06-57260987

Kerkelijk bureau

Contactpersonen: dhr. Sjoerd H. Hoekstra en mevr. Corrie Bakker-Schuurmans

Kosters

  • mevr. H. van Rangelrooij
  • dhr. Tj. Houwink
  • dhr. E. Hoekstra
  • dhr. H. van der Meer
  • dhr. G. de Vries
  • dhr. Sj. Hamburg en mevr. T. Hamburg

Organisten

  • I. Kooistra-Kooistra
  • A. de Vries-Sibma
  • L. Cordes-Smid

Beamercommissie:

Contactpersoon Hindrik Visser

Kerkblad:

Eindredacteur: A. de Vries-Kalverboer

Website

Indien u op- of aanmerkingen of vragen over de website heeft, kunt u ons mailen op info@pkngaryp.nl

De contactpersoon vanuit de kerkenraad voor de website is Rens Plantinga-Deinum