Contact

Andreastsjerke
Greate Buorren 21
9263 PK Garyp
tel. 0511-521697

Petrustsjerke
Lytse Buorren 33
9263 PP Garyp
tel. 0511-521995

De Jefte
Lytse Buorren 35
9263 PP Garyp
tel. 0511-521995

Predikant :

vacant

Tijdelijk ambulante predikant: ds. Helmer le Cointre, Leeuwarden
Vorming en toerusting
E-mail: helmerlecointre@gmail.com

Pastoraal medewerker / Jeugdwerker:

Sietske Koole-de Boer
Telefoon 058-2563360 of  06- 25506618
E-mail: Sietske Koole-de Boer

 Preekvoorziening:

mevr. G. Veenje-Samplonius
Telefoon: 0511-521348

Kerkelijk bureau

Contactpersonen: dhr. Sjoerd H. Hoekstra en mevr. Corrie Bakker-Schuurmans

Kosters

 • mevr. H. van Rangelrooij
 • dhr. Tj. Houwink
 • dhr. E. Hoekstra
 • dhr. Sj. Hamburg
 • dhr. H. van der Meer
 • dhr. G. de Vries
 • mevr. W. Stelwagen (beheer “Jefte” incl.aula)

Organisten

 • I. Kooistra-Kooistra
 • A. de Vries-Sibma
 • L. Cordes-Smid
 • P. Kobus
 • H. Kobus (reserve)
 • M. Sijtsema (reserve)

Beamercommissie:

Contactpersoon Hindrik Visser

Kerkblad:

Eindredacteur: dhr. F. Hoekstra

Website

Indien u op- of aanmerkingen of vragen over de website heeft, kunt u ons mailen op info@pkngaryp.nl

De contactpersoon vanuit de kerkenraad voor de website is Iemkje de Boer – de Vries

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met Jelle Stoffelsma  521448