Afscheid Froukje Wesseling

Zondag 14 januari 2018 hebben we in een bijzondere dienst afscheid genomen van onze kerkelijk werker Froukje Wesseling. In een volle kerk met familie en andere gasten bedankte voorzitter Douwe Tamminga van de kerkenraad Froukje voor het vele werk dat zij in onze gemeente met hart en ziel heeft gedaan.
Corrie Bakker bood namens de gemeente een aantal cadeaus aan, waaronder het schilderij “Hemelvaart’ en het boek ‘De Verwondering’, beide van schilder Jan Kooistra.

Na het dankwoord van Froukje was het voor haar en haar man Harm zo’n ander halfuur handen drukken van gemeenteleden. Dat alles onder het genot van een kopje koffie met gebak. Een warm en waardevol afscheid van een kerkelijk werker, die de afgelopen 9 jaar veel heeft betekent voor onze gemeente.