Jubileum organisten

Jubileum organisten Ineke Kooistra en Anne de Vries

 

In  de zomer van 2015 waren Ineke en Anne 25 jaar verbonden als organist in onze gemeente. Een kwart eeuw inzet en trouwe dienst voor de kerk. Op 24 januari 2016 in de morgendienst hebben we uitgebreid aandacht geschonken aan dit jubileum. Beide organisten hadden een bijdrage in deze dienst en zijn na afloop gehuldigd.

De huldiging vond nu pas plaats vanwege de ziekte en latere overlijden van hun leermeester Jan Kobus. Jan heeft veel betekend voor het muzikale leven van beide dames, en hij wordt door ons allen gemist. Maar we worden getroost met de gedachte dat de muziek van Jan Kobus doorgaat in zijn leerlingen.

Ineke en Anne zijn beiden onderscheiden met het zilveren draaginsigne van de Protestantse Kerk Nederland. Daarmee willen we onze grote waardering voor hen tot uitdrukking brengen.

Voor Anne begon het op de muziekschool in Burgum waar ze in aanraking kwam met het pedaalspelen op het orgel. Door het spelen in Earnewald met Ineke en als leerling van Jan kwam Anne op het orgel in Garyp te spelen. Behalve in Garyp speelt Anne ook al vele jaren in Warten en in Berchhiem en bij begrafenissen in ons dorp. De onderscheiding is dus zeer welverdiend.

Voor Ineke begon de liefde voor het orgelspel in haar geboorteplaats Suwald. Wonend naast de kerk werd ze al op jonge leeftijd geraakt door de klanken van het orgel. Toen Ineke in Garyp kwam wonen werd Jan Kobus haar leraar en ze heeft veel van hem geleerd. In 1990 kwam Ieneke als vaste organist in Garyp, na al eerder een tijdlang te hebben gespeeld in Earnewald en Oentsjerk. Ineke begeleidt niet alleen de gemeente tijdens de diensten, maar ook vaak koren en muzikanten bij hun uitvoeringen. Ook haar onderscheiding is dus zeer welverdiend.