Rondleiding catechesejeugd dagopvang daklozen Leeuwarden.

Op zondag 19 maart zijn we met de catechesejongeren  3VO en ouder naar de dagopvang voor daklozen (leger des Heils) in Leeuwarden geweest.
Voormalig dorpsgenoot  Jellie (Mulder) van Dijk uit Opeinde en een ex-dakloze/bezoeker Wytze hebben ons in de opvang rondgeleid en verteld over de organisatie, hun werkzaamheden en ervaringen die zij hadden en hebben met de kwetsbare mensen.
Namens onze kerk heeft de diaconie een gift gegeven aan deze organisatie omdat hun werk voor deze doelgroep erg noodzakelijk en waardevol kan zijn.
Tijdens de rondleiding vertelde  Jellie dat er nog wel behoefte is aan slaapzakken die men in de dagopvang mee kan geven aan de bezoekers.
We willen deze vraag ook doorspelen naar u toe en vragen of u nog (oude) slaapzak(ken) heeft .
Zo ja dan kunt u deze brengen bij Eelko Herder op de Ielke Boonstraloane 1 dan zorgen wij dat deze op de juiste plek terecht komt. Alvast bedankt .