Vissers van mensen

‘VISSERS VAN MENSEN’

Wat een prachtige en gezegende start mochten we maken op 3 oktober j.l bij de visvijver van de familie Holwerda! De zon scheen volop en dat in oktober! De bouwlampen hoefden er niet aan te pas te komen, het Licht was zelf in ons midden….
Jong en oud ( ongeveer 50 mensen) kwamen langs de oever van het meer om te vissen, te praten, samen te genieten van de eigen gemaakte soep ( tomaten – groenten- kippen en vissoep) en om naar het verhaal te luisteren dat verteld werd vanaf het meer.

Maar er werd ook samen gezongen; Gezang 463; 2, 3, 4 en 5
‘Geef dat Uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef, dat ook wij Uw nodend Woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee’.

Janke Bosma, Gezina Haddringh en Willy Dorenbos werkten hier muzikaal aan mee.
Daarvoor willen wij hen heel hartelijk danken.

En ook de familie Holwerda voor hun geweldige gastvrijheid en Gerrit Kuperus die mij stevig aan de haak hield tijdens het verhaal op het meer, zodat mijn bootje niet weg zou drijven!

‘Vissers van mensen’ wil God van ons maken.

En Hij kan iedereen gebruiken!

Je hoeft niet geleerd te zijn, je hoeft geen diploma’s te hebben, er is bij Jezus geen sprake van ‘niveaus’. Hij zegt gewoon; ‘Kom maar achter Mij aan…’ en dan zullen we zélf ontdekken wat voor ons van waarde zal zijn, in ons eigen persoonlijk leven.

Velen zijn benauwd om die stap te zetten omdat ze dan bang zijn, dat ze in een keurslijf van regels terecht komen.
Dat ze in een ‘fuik’ terecht komen, waarin ze gevangen zitten.
Maar een fuik heeft ook een ‘kubbe’ een uitgang.
En dat is nu juist het mooie, als je door die fuik heen bent gegaan, ontvang je een heel nieuw leven.
Je voelt je vrijer dan ooit; als een vis in het water, omdat je niet langer meer slaaf bent van de wereld.

Dat is pas echte vrijheid!

In die fuik heeft God zoveel van jou aan het licht gebracht, waar je aan wil werken, omdat je hebt ontdekt, dat je je eigen fouten en gebreken onder ogen moet leren zien.
Dat je moet leren om ‘sorry’ te zeggen, tegen elkaar en tegen God.
In die fuik komt Jezus zelf naar ons toe en wijst ons op de Weg, de Waarheid, die tot Leven leidt.
En dan gaat de fuik open, en mag je gaan als een ‘Nemo’, de mooiste vis van de zee!
En de Geest van God belooft, dat je voortaan niet meer alleen in dat troebele water hoeft te zwemmen, maar dat Hij aan je zijde zal blijven tot aan de voltooiing van deze wereld.

Visserslatijn

..en zomaar wat netten opgepakt,
hengels meegenomen,
om zomaar wat te vissen,
te mijmeren, te dromen.

Waar wacht je op
daar in die duisternis.
Je vist in troebel water
dat zonder leven is.
Gooi het nou maar eens
over een andere boeg,
want voor de dageraad
is er nog tijd genoeg.

Het roer moet om,
de koers verlegd.
Op zoek naar nieuwe wegen.
Niet blijven steken
in de tijd,
maar gaan
op hoop van zegen!

( Lied Sjonggroep De Dobber- CD Visserslatijn )

Deze diashow vereist JavaScript.