Jongeren

Jeugdraad

In de jeugdraad nieuwe stijl zitten verschillende contactpersonen van de verschillende geledingen. Van de kinderkerk, tienerdienst. clubs en catechese zitten verschillende contactpersonen. Daarnaast is deze aangevuld met een secretaris, penningmeester en de jeugdouderlingen. De predikant en kerkelijk werker schuiven hier ook bij aan. Ook wordt hier het beleid gemaakt en eventueel worden er activiteiten bedacht. In ieder geval worden de activiteiten wel gecoördineerd.

Actueel

IMPACT avond 19 oktober 2023

Sjem Themadienst “Op reis met”.

Impressie van een geslaagde IMPACT avond op 28 november 2022, onder leiding van Michel;  een graffiti workshop.

Een korte impressie om een simpele schoenendoos om te toveren tot een kostbaar geschenk.

Bekijk hier de gezellige avond op 9 november 2022, thema dankbaarheid.

Bekijk hier de impressie van de survival 2022.

We hebben een gezamenlijke start gemaakt met alle geledingen van jeugdleiding. Een prachtige en mooie avond. OP naar een prachtig seizoen met en voor onze jeugd. We hopen samen fijne en bijzondere jeugd IMPACT activiteiten te hebben.

En daar is het logo van de jeugd. Hoe mooi kan het zijn, alles wat de jeugd aangaat onder één naam, noemer. Voortaan hebben we jeugd IMPACT avonden. YESSSSS

Het logo is het ontwerp van Femke Herder. Dankjewel Femke!

Wat is de betekenis van het logo?

Het lijkt een driehoekje ( ook wel een kerk) en dat staat als symbool voor de drie eenheid.

Twee ineengeslagen handen, omdat je samen sterk staat en impact kunt maken. Of reikt God ons Zijn hand?

De kleur oranje: de warmte vanuit de kerkgemeenschap.

Wat is de betekenis van de naam?

De volledige naam betekent INDRUK. We maken veel dingen mee in ons leven/  jeugdactiviteiten, die een geweldige IMPACT op ons heeft.

Het laatste deel van het woord is PACT, dat VERBOND betekent.

God sloot een verbond met Zijn volk en gaat ook met ons mee in het jeugdwerk!