Jongeren

Algemeen (jeugdraad)

Het CJV in Garyp wil op een speelse wijze de jeugd bij de kerk betrekken.

Let wel hier staat het woord kerk niet op de voorgrond maar op de achtergrond. Het wil vooral uitdragen dat de kerk zowel letterlijk als figuurlijk midden in het dorp staat.

De kinderen vanaf groep 7 van de basisschool tot en met de kinderen in het voortgezet onderwijs klas 4 zijn welkom om deel te nemen aan verschillende activiteiten, die 1 x per maand plaatsvinden.

De basisschoolleerlingen hebben per groep 1x per maand een clubavond.

Daarnaast worden er ook voor hun activiteiten georganiseerd. De activiteiten voor de basisschool en het voortgezet onderwijs vinden doorgaans in het weekend plaats.

De doelstelling van de avonden is sociaal en verbindend. Niet alleen naar elkaar toe maar ook naar de samenleving. Een voorbeeld is een actie naar de voedselbank of koken voor ouderen.

Succes en bedankt,

Susie en Bareld