Jongeren

Jeugdraad

In de jeugdraad nieuwe stijl zitten verschillende contactpersonen van de verschillende geledingen. Van de kinderkerk, tienerdienst. clubs en catechese zitten verschillende contactpersonen. Daarnaast is deze aangevuld met een secretaris, penningmeester en de jeugdouderlingen. De predikant en kerkelijk werker schuiven hier ook bij aan. Ook wordt hier het beleid gemaakt en eventueel worden er activiteiten bedacht. In ieder geval worden de activiteiten wel gecoördineerd.

Actueel

Bekijk hier de impressie van de survival 2022.