De Jeugdclub

Het CJV in Garyp wil op een speelse wijze de jeugd bij de kerk betrekken. Let wel hier staat het woord kerk niet op de voorgrond maar op de achtergrond. Het wil vooral uitdragen dat de kerk zowel letterlijk als figuurlijk midden in het dorp staat. De kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool zijn welkom. Vanaf de eerste klas van de middelbare school worden er verschillende activiteiten gepland. Dit gebeurt één keer per maand op een vrijdag of zaterdagavond. De doelstelling van de avonden zijn sociaal en verbindend. Niet alleen naar elkaar toe maar ook naar de samenleving. Een voorbeeld is een actie naar de voedselbank of koken voor ouderen.

De clubs zijn als volgt verdeeld:
Groep 7 Anna Houwink en Nieske Algra
Groep 8 Henk Meerema en Grytsje Bosma.

Voor VO1 t/m VO4 worden 1 keer per maand activiteiten georganiseerd.

Door Corona kunnen we nog niet starten met de activiteiten.
De info hierover wordt vermeld in Tsjerkeweagen en Efkes Byprate.

De leiding hebben:
Gerrit Hans Stelwagen                Anne Elverdink                        Lieuwe Elzinga 

 

 

 

 

 

 

Tienerdiensten