De Jeugdclub

De jeugdraad Garyp organiseert activiteiten en geeft club voor de jeugd van Garyp van klas 1 tot en met de 4e klas voortgezet onderwijs.

Tienerdiensten