De Jeugdclub

De jeugdraad Garyp organiseert activiteiten en geeft club voor de jeugd van Garyp van groep 7 basisschool tot en met de 4e klas voortgezet onderwijs.

Eind september is de start van het seizoen met een survival bij de Kleine Wielen. We hebben zes clubavonden waarin spel en serieuze onderwerpen voorbij komen. Tijdens deze clubavonden krijgt de jeugd ook gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de actualiteiten en/of Bijbelse thema’s.

Het jaar wordt met een club-uitje of clubweekend afgesloten.

Als jeugdclub zijn wij aangesloten bij de Federatie Christelijk Jeugdwerk Tytsjerksteradiel (FCJT).

Deze organiseert ook activiteiten en voor zover mogelijk nemen we hier ook deel aan, zoals de survival en de jeugd/tieneravonden.
Ook kunnen we gebruik maken van de materialen van de FCJT, zoals een themakoffer, voor het houden van de clubavonden.

Als jeugdclub proberen we de jeugd een klein beetje mee te geven van wat wij als volwassenen aan ons geloof beleven, ieder op zijn eigen manier.

De leiding:
Groep 7:        Grytsje Bosma en Henk Meerema
Groep 8:        Anna Houwink en Nieske Algra
1e klas:          Lieuwe Elzinga en Saapke de Haan
2e klas:          Anne Elverdink en Dirk Dijkstra
3e & 4e klas   Gerrit Hans Stelwagen

Tienerdiensten