De Jeugdclub

De jeugdclub bestaat uit het dagelijks bestuur,de clubleiding en de jeugdouderlingen.(Voor namen: Zie jaarboekje)
Financieel ondersteunt de jeugdclub de commissie tienerdiensten,de zondagsschool en het kinderkoor Sing4Him. Ook het Gariper Combo, All4One is door ons financieel ondersteund met het aanschaffen van een muziekinstallatie, zodat deze niet elke keer van anderen gehuurd hoefde te worden.
Zo kunnen we optimaal gebruik maken van de muzikale talenten binnen onze gemeente.

De jeugdclub zelf wordt gefinancierd door subsidie van de gemeente Tytsjerksteradiel, collectes en contributie van de leden.

Alle jeugd van Garyp, vanaf groep 7 van de basisschool is welkom bij club.
Een keer in de twee weken komen ze dan bij elkaar om samen creatief bezig te zijn,spelletjes te doen etc.
Tijdens deze clubavonden krijgt de jeugd ook gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de actualiteiten en/of Bijbelse thema’s.
Ook wordt tijdens de clubavonden met de jeugd gesproken over de invulling van de jeugddiensten, die 3 keer in het seizoen (bij toerbeurt) gehouden worden.

Naast de clubavonden worden er voor de jeugd verschillende activiteiten georganiseerd.
Zoals aan het begin van het seizoen, tijdens het “startweekend” een activiteit op de zaterdagavond.
Als afsluiting is er het jaarlijkse clubreisje (groep 7 en 8) en het clubweekend (voor de oudere jeugd).
Soms wordt er een spreker uitgenodigd(bijv. een ex-verslaafde/gevangene)of een filmavond gehouden(Amnesty International).
Ook kan er een excursie plaatsvinden naar bijv. de gevangenis of voedselbank.

Als jeugdclub zijn wij aangesloten bij de Federatie Christelijk Jeugdwerk Tytsjerksteradiel (FCJT).
Deze organiseert ook activiteiten en voor zover mogelijk nemen we hier ook deel aan, zoals de survival en de jeugd/tieneravonden.
Ook kunnen we gebruik maken van de materialen van de FCJT, zoals een themakoffer, voor het houden van de clubavonden.

De kerstnachtdienst wordt soms ook georganiseerd door de jeugdclub, maar de laatste jaren wordt dit ook door andere commissies afgewisseld binnen de gemeente.
De jaarlijkse fruitactie met dankstond is vervangen door een actie voor de voedselbank.

Als jeugdclub proberen we de jeugd een klein beetje mee te geven van wat wij als volwassenen aan ons geloof beleven, ieder op zijn eigen manier.

Tienerdiensten