Huiscatechese

Catechese is geloofsopvoeding.

Alle jongeren van 12 jaar tot 18+ kunnen deelnemen aan de huiscatechese.
In de wintermaanden, oktober t/m maart komen groepen van 6 à 8 jongeren eens per twee week bij elkaar om te praten over het geloof maar ook over actuele onderwerpen waarover vragen zijn en / of die direct of indirect te maken hebben met de geloofsbeleving van jongeren.

De avonden worden geleid door 2 huiscatecheten, dit zijn gemeenteleden die zich enthousiast willen inzetten om op deze wijze jongeren te begeleiden meer geloofskennis te krijgen.

In dit seizoen (2015/2016) zijn in totaal 7 groepen actief welke op een enthousiaste wijze lerend, opbouwend maar ook creatief bezig zijn.
De leiding, bestaande uit : Ds. Kroon en Gerda Veenje,  Bea de Boer en  Jaap Bosma, Aneta Hoekstra en Sjoerdtje de Boer, Johannes Kooistra en  Lia Hengst, ds Kroon en Annie vd Bij, Hayke Haansta en Roelofke Cuperus .
Als jeugdouderling is Eelko Herder actief binnen deze groep.

Het catecheseteam is vooraf aan dit seizoen op cursus geweest en heeft zich door een medewerker van de jeugdorganisatie JOP laten inspireren en motiveren.
Er werd uitleg gegeven over de doelgroep en verschillende werkvorm.

Dit seizoen zijn we ook al in 1VO begonnen met het geven van catecheseavonden.
Deze avonden worden gehouden in de ruimte achter de Andreas kerk en worden goed bezocht.
Aan het eind van dit seizoen zullen deze kinderen worden ingeleid in het huiscatechesegebeuren. Daarnaast wordt iets verteld over alle kerkelijke activiteiten en vergaderingen, ook worden de kerkgebouwen bezocht en wordt een kort bezoek gebracht aan o.a. de ouderlingenvergadering, de diaconie vergadering, en de vergadering van de kerkrentmeesters. De jongeren krijgen de gelegenheid ( kritische) vragen te stellen.