Huiscatechese

Catechese.

Catechisatie heeft iets weg van een hele bijzondere school. Een school zonder huiswerk en met maar één lesuur per twee weken. Een school zonder rapport en zonder cijfers.
Een school waar je geen examen hoeft te doen. Toch ontvang je er onderwijs over de belangrijkste dingen van het leven.
Over hoe God een relatie met jou wil aangaan en hoe jij met Hem kan leven. Over hoe je met elkaar omgaat in de kerk, maar ook hoe je in de samenleving met elkaar omgaat.
Over alles wat te maken heeft met dit en het toekomstige leven.
Daarover en nog veel meer spreken we met elkaar rond de open Bijbel.

In september krijgt ieder kind een uitnodiging. Als je geen uitnodiging hebt gehad, kun je contact opnemen met één van de jeugdouderlingen of de hierna te noemen contactpersonen.

In de wintermaanden (oktober t/m maart) kom je in een groep  van 6 á 10 jongeren eens per twee weken bij elkaar om te praten over het geloof maar ook over actuele onderwerpen waarover vragen zijn en/of die direct of indirect te maken hebben met je geloofsbeleving.

In dit seizoen (2019/2020) zijn in totaal 7 groepen (ongeveer 50 jongeren) actief welke op een enthousiaste wijze lerend, opbouwend maar ook creatief bezig zijn.
De avonden worden geleid door 2 huiscatecheten, dit zijn gemeenteleden die zich enthousiast in willen zetten om op deze wijze jongeren te begeleiden meer kennis over onze wijze van geloven te krijgen.
De leiding bestaande uit:
Imko van der Meulen; Gerda Veenje; Anneke Vaartjes; Doutsje Jansma; Baukje Hoekstra; Tineke Brandsma; Annie van der Bij; Folle de Haan; Sjoerdtje de Boer; Wieke Jobst; Marjan Miedema; Gretha Hoekstra; Heidi de Haan en Sjoukje van der Sluis.

Alle groepen hebben samenkomsten bij de leiders thuis.

Jongerengespreksgroep.

De afgelopen jaren kwamen we in Garyp regelmatig met een groepje jongeren bij elkaar op de vrijdagavond.
We hebben het dan over actuele thema’s , onderwerpen, die ons bezig houden en we kijken of we deze kunnen verbinden met het christelijke geloof.
De invulling van de avonden bepalen we samen.

De bijeenkomsten zijn ongeveer eens in de 6 weken. We willen ook dit jaar hier mee doorgaan.
Alle jongeren in de leeftijd van 20 tot ongeveer 30 jaar, zijn weer van harte welkom.