Tienerdiensten

Vanaf de startzondag tot eind juni worden er maandelijks speciale diensten voor onze tieners georganiseerd. Het doel van deze diensten is om de tieners op een voor hen aansprekende en begrijpelijke wijze in te wijden in de rituelen van de kerk en om de boodschap van het evangelie op een manier te brengen die deze doelgroep begrijpt.

We proberen de blijde boodschap met filmbeelden en verschillende creatieve spelvormen te verlevendigen. Ook proberen we tijdens de dienst de tieners te betrekken in gesprekken over het geloof in relatie tot hun leven. Het samen zingen van opwekkingsliederen met begeleiding van gitaar of de beamer geeft verbondenheid.
Na afloop is er dan gelegenheid om onder het genot van een glaasje fris en wat lekkers een gesprekje aan te knopen met de tieners om zo te horen wat hen bezighoudt en beweegt.

De diensten worden in twee leeftijdscategorieën gehouden. Voor groep 7 en 8 van de basisschool tot en met groep 1 van het voortgezet onderwijs worden de diensten gehouden om 9.30 uur tijdens de ochtenddienst in de soos.

De aankondiging van de diensten kunt u in lezen in Tsjerkeweagen en door aankondiging op de beamer.
We hopen het komende seizoen weer op veel betrokken tieners!

 • Tienerdienst / jongerendienst nieuwe seizoen 2018.

De Tienerdiensten in de ochtend blijven bestaan, maar de avonddiensten komen (door te weinig animo) te vervallen.

Hiervoor in de plaats komen er zo nu en dan jongerendiensten ‘s middags, met live muziek, sprekers en veel meer leuke dingen! (Heb jij een idee, en wil jij hieraan meewerken? give us a call of mail naar Eelko Herder (eh@chello.nl) of Bea Kaimer (kaimerbea@hotmail.com). Houd de Tsjerkeweagen in de gaten! Deze diensten zullen voor zowel jonge als oudere jongeren (tot 80+) toegankelijk zijn).

Het tienerteam:Nora Stoffelsma, Aly v.d. Meulen, Dirk van der Meulen, Bea Kaimer en Anke Haanstra

——————————————————————————————————————-

Tienerdiensten: terugblik

 • Tiener- en Jongerendienst – terugblik We kijken weer terug op 2 mooie tiener-/ jongerendiensten!In de tienerdienst ’s ochtends, waarin het thema:‘Dromen’ centraal stond hebben we het verhaal kunnen horen van de 3 bomen met hun dromen.
  – De 1e boom droomde ervan dat het later een grote schatkist werd, dat er schatten in hem lagen van grote waarde!
  – De 2e boom droomde ervan om later een groot schip te zijn, een schip voor royalty’s, voor koningen en prinsen!
  – De 3e boom droomde ervan om gewoon een superboom te worden, waar mensen naar opkeken, hoog op een heuvel.
  – De 1e boom werd gekapt en er werd een voederbak van gemaakt, een kribbe.
  – De 2e boom werd gekapt en er werd een vissersboot van gemaakt waarin tijdens een storm iemand rustig lag te slapen en
  – de 3e boom werd gekapt, in planken gezaagd en kwam als een kruis op een heuvel te staan; dus, al droom je van grote dingen, dan komen soms nog grotere dromen uit!
  Het was een waardevolle dienst met veel dromen, die dromen hebben we op een rood hart geschreven en als wensballon opgelaten.De jongerendienst op de middag had ook het thema: ‘Dromen’. Ds. Kroon (wat een spreker is die man..) gaf ons als boodschap mee dat we onze dromen wel serieus moeten nemen! Jozef deed dat ook, en ondanks dat zijn broers zijn dromen dom, eigenwijs en zelfingenomen vonden, was het wel God die de dromen van Jozef deed uitkomen!
  Yga Wagenaar bracht in een prachtige dans het verhaal van Jozef ten tonele.
 • 17 december 2017 Tienerdienst 17 december 2017
 • 8 januari 2017 Tienerdienst 8 januari 2017
 • 3 april 2016 Tienerdienst “In wike letter”.
 • 17 januari 2016 Tiener-/ Jongerendienst
 • 11 oktober 2015  Tiener-  en jongerendienst
 • 19 april 2015 Tienerdienst: Thema “Vriendschap”
 •  14 december 2014 Tienerdienst: Theo en Jinke
 • 23 november 2014 Tienerdienst: “Leven in Gods Koninkrijk”