Bernetsjerke

Iedere zondagochtend is er bernetsjerke. Een samenvoeging van bernetsjinst en sneinsskoalle met een nieuwe invulling, maar niet met een nieuwe boodschap

De verkondiging van Gods Woord, bidden, zingen en delen staan centraal.

De invulling van de ochtend varieert. Het vertellen van een verhaal, met daarbij een passende verwerking zal iedere keer gelijk zijn, maar kinderen zullen nu ook wel eens naar buiten gaan, muziek maken, koken, op ontdekkingstochten gaan en nog veel meer.

Er zijn zondagen waarbij de kinderen de gehele ochtend niet in de kerk komen en er zijn ochtenden dat de kinderen een deel van de reguliere eredienst de kerk verlaten en na de verkondiging weer terug zullen komen. Over het algemeen genomen komen de kinderen de 1ste en de 3de zondag niet in de kerk. Toch zal door vieringen als het Heilig Avondmaal, dopen of andere feestdagen dat niet altijd uitkomen. Daarom adviseren we ouders altijd Tsjerkeweagen, de website of de Facebookpagina van bernetsjerke ’t Anker te raadplegen.

Als de vlag van de bernetsjerke buiten staat betekent het dat de kinderen niet de kerkzaal in moeten gaan, maar gelijk naar de grote zaal achter de kerk kunnen gaan.