Zondagsschool

Weet u eigenlijk wel hoe de zondagsschool is ontstaan? De zondagsschool komt oorspronkelijk uit Engeland. Een zekere Robert Raikes, een dagbladuitgever viel het op dat er geen grote kinderen op straat speelden in de arme wijken. Dit kwam doordat deze zes dagen per week moesten werken. Hij zocht toen een aantal vrouwen die konden lezen en schrijven. Voortaan gaven zij iedere zondag de kinderen les en daarnaast lazen ze samen uit de bijbel. Dit was reeds in 1780. In Nederland bestaat de zondagsschool pas vanaf 1865, in dat jaar is de Nederlandse Zondagsschoolvereniging opgericht.

De zondagsschool in Garyp is in 1971 opgericht. In eerste instantie was dit alleen voor de hervormde kinderen. Later is dit gezamenlijk geworden. Tegenwoordig is er in het winterseizoen om de week zondagsschool, de andere week wordt er een kindernevendienst gehouden.

Zondagschool is voor de kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 10 jaar. De indeling die gebruikt wordt is per groep. Groep één en twee hebben ’s ochtends zondagsschool en groep drie tot en met zes hebben ’s middags zondagsschool.

Naast de zondagsschool op zondag regelt het team van de zondagsschool nog enkele activiteiten. We beginnen het winterseizoen met het startweekend. De kinderen komen na de kerkdienst naar het plein van de Wrâldpoarte. In de school heeft de leiding en het bestuur allerlei activiteiten voorbereid. Meestal is er een onderdeel knutselen, een onderdeel spel en een derde onderdeel wat per jaar wisselt.

Daarnaast organiseren wij met Pasen het maken van palmpaastakken. Dit is echter niet specifiek voor de kinderen die naar zondagsschool gaan, maar voor alle kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 10 jaar. Enkele weken voor Pasen komt er een oproep in Tsjerkeweagen te staan, de kinderen die palmpaastakken willen maken kunnen zich naar aanleiding daarvan opgeven.

Op eerste kerstdag wordt op de namiddag het kerstfeest voor de kinderen gevierd. Dit wordt geheel verzorgd door de zondagsschool. Elke groep werkt mee aan deze dienst. De jongste groepen zingen bijvoorbeeld een lied en de oudere groepen spelen bijvoorbeeld een kerstspel of lezen iets voor.

Voor foto’s tijdens het startweekend, het palmpaastakken maken of het kerstfeest, kunt u bij de fotoalbums terecht.

De leiding en het bestuur van de zondagsschool