da. J.J. de Lange

Wie? Wat? Waar?

Begrijpend lezen. Het was een vak waar ik op de lagere school weinig plezier aan beleefde. Ik vond de meeste verhalen uit ons lesboek weinig boeiend, en altijd maar weer dezelfde vragen die je moest beantwoorden vooral érg vermoeiend.

Wie spelen een rol in het verhaal?
Wat gebeurt er in het verhaal?
Waar speelt het verhaal zich af?

Ik ‘kroop liever in het verhaal’, dan dat ik het helemaal moest uitpluizen. Dat maakte voor mij het schrijven van lees- en boekverslagen ook altijd een taaie klus.

Wie? Wat? Waar!

Die drie woorden zullen de komende weken met grote regelmaat in de kerk voorbij komen. Want in de veertigdagentijd gaan we samen met de kinderen op zoek naar het antwoord op de eerste twee vragen. Steeds lezen we Bijbelgedeelten die een vraag oproepen over Jezus. Wie ìs Hij toch, dat Hij….
Elk verhaal vertelt ons daarmee iets meer over Wie Jezus is – en wat de betekenis is van Zijn woorden en daden.

Tegelijkertijd zal elke week ook de vraag klinken: Wat… zeggen de mensen eigenlijk over Jezus? Mensen hebben altijd zo hun eigen mening gehad over Jezus. Dat was al zo toen Hij zelf op aarde rondliep, en dat is vandaag de dag nog steeds zo. En ál die meningen over Jezus, hebben ongemerkt ook invloed op onze eigen ideeën over wie Jezus is. Daarom is het goed om na te denken over wat mensen over Jezus zeggen. In een kinderlied – we zullen het deze maand nog verschillende keren horen! – zingen Elly en Rikkert:
De één zegt: Jezus was een timmerman
De ander zegt: Hij was een rare snuiter
De derde vindt er niks bijzonders an
Een wijze man – een flierefluiter
Wie is Hij?
Wat zeg jij ?

Waar! Het derde woord dat elke keer zal klinken. Elk verhaal vertelt ons een Waarheid over Jezus. Al die waarheden samen, zullen ons helpen om te ontdekken Wíe Jezus is. En wat het betekent Hij – uit liefde voor jou, u, en mij – op deze aarde kwam, leefde, stierf, en weer is opgestaan.

Veertig dagen lang mogen we met die vragen en antwoorden op stap gaan. Want dáár is de periode tussen As-woensdag en Pasen voor bedoeld. Als een bewuste periode van concentratie op Jezus Christus. Door weg te laten, misschien wel weg te halen uit ons leven, wat ons van Hem afleidt. En bewust extra aandacht te geven aan wat ons helpt, om dichter bij Hem te komen.  Op de Aswoensdag ontvingen we een askruisje. As – als teken van berouw en bekering. Een kruis – als ‘merkteken’, belofte dat we bij Christus mogen horen.

Jacolien de Lange