da. J.J. de Lange

“Bekeer u, en geloof het evangelie!”

Marcus 1: 15

De komende periode staat in het teken van de voorbereidingsweg naar Pasen. Vanouds een tijd van bezinning, van zelfonderzoek en matigheid. In de meer klassiek-reformatorische traditie de periode waarin wordt stilgestaan bij Jezus’ lijden voor ons en om onze zonde. Vandaar de benaming ‘lijdenstijd’. In de oecumenische traditie wordt meer aangesloten bij de vasten-traditie zoals bekend in de Lutherse, Rooms-Katholieke en Oosters-Orthodoxe traditie bekend is.

Dit laatste zien we in de Protestantse Kerk in Nederland steeds breder: een nieuwe aandacht voor vasten. Niet alleen in de zin van “even een poosje geen alcohol, of snoep, of Facebook, of …..”, maar vooral ook als een periode van meer concentratie op de omgang met de Heer. Veertigdagendagboekjes helpen daarbij. Ze zijn er in allerlei soorten en smaken, maar één ding hebben ze gemeen: het zijn hulpmidde­len, handvatten om in deze – afgeba­kende – periode bewust in je relatie met de Heer te investeren. Een soort ‘grote voorjaarsschoonmaak in je geloofsle­ven’, die de spinnenwebben van ons drukke volle leven aan de kant veegt en het stof dat op ons langzamerhand in vaste patronen vervallen geloof is gekomen, afblaast.

Jezus riep, aan het begin van Zijn verkondiging, de mensen op: “Bekeer u, en geloof het Evangelie.” Let op: Jezus zegt dit niet tegen een ongelovig stelletje heidenen – alsof alleen ongelovigen bekering nodig hebben – maar tegen gelovige Joden. Bekeer u! Draai je om, richt je opnieuw op God! Wordt wakker uit je sluimerslaap van de dagelijkse mallemolen, en richt je op Gods Koningschap!

Die oproep klinkt de komende tijd ook in ons midden. “Bekeer u, en geloof het Evangelie!” Jezus zegt dat tegen allen. Gelovigen en zoekers, twijfelaars en betweters. We horen dezelfde oproep tot bekering. Op de Aswoensdag als eerste, heel letterlijk. Maar ook op de zondagen. En dan ga je iets bijzonders merken.

Als Jezus ons oproept om ons te bekeren, dan roept Hij ons niet op tot een zwaarmoedig en somber leven. Nee, we worden opgeroepen ons te bekeren en het goede nieuws te geloven. We worden uitgenodigd in Zijn Koninkrijk. We worden uitgenodigd om ons klaar te maken voor het Feest. Het Feest van het Leven. Het Feest van Genade. Het Feest waar beperkingen voorbij zijn, en vreugde volkomen is. Want wie zich bekeert, het Evangelie gelooft, krijgt te horen: Jij bent mijn geliefde mensenkind, jij bent voor eeuwig vrij!

Ds. Jacolien de Lange