ds. J. F. Kroon

Ik ben boos!

(bij Efeze 4: 26-27)

Bent u de laatste tijd ergens boos over geweest? Was dat terecht? Of was u niet zozeer kwaad, maar veelmeer verbolgen of geërgerd? Ik hoop het niet, maar soms ben ik wel een beetje bezorgd. Want de boze burger is de afgelopen jaren een verdienmodel geworden voor politici en tv-journalisten. De onvrede is kennelijk groot. Denk ook maar aan de gele hesjes, die kortgeleden (pijnlijk) in het nieuws waren, vanwege hun bezoek aan minister-president Rutte. Of, een ander voorbeeld: een half jaar geleden organiseerde een studiehuis een collegereeks over “Mijn woede is wet”. Maar het hoeft niet altijd over windmolens, gasboringen of de benzineprijs te gaan. Je kunt ook gewoon wrevelig of verbitterd zijn over een dorpsgenoot of een familielid.

Nu is kwaad worden iets heel menselijks. Ook Paulus maakt zich wat dat betreft geen illusies. Hij kent zichzelf en anderen en weet dat mensen geen engelen zijn. Ook gelovige mensen niet.
Bovendien: soms is kwaadheid terecht. Het geeft je de motivatie om misstanden aan de kaak te stellen of onrecht te bestrijden.

Maar betrof uw boosheid van laatst echt een serieuze misstand? Heeft u onrecht bestreden? Welk onrecht? En hoe pakte u het aan? Paulus zal deze vragen ook voor zichzelf soms hebben gesteld en zich achteraf hebben geschaamd over zijn boosheid. Daarnaast weet hij dat de kans groot is dat je jezelf in je boosheid  zomaar voorbij loopt. Je gaat te ver, je zegt dingen die je niet had moeten zeggen. En er is het gevaar dat je je erin vastbijt en verzuurd raakt. Je blijft ermee bezig, je kunt er op het laatst misschien niet meer van slapen. Woede kan een mensenleven vergiftigen. Dan ben je voor je omgeving ook geen vreugde-apostel meer, geen positieve volgeling van Jezus. Daarom adviseert Paulus: laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Probeer de dingen ’s avonds weer in het licht te zetten van God en Gods Koninkrijk. Laat plaats voor de toorn, stond er in de oude vertaling van Romeinen 12: 19. De Bijbel in Gewone Taal schrijft: Laat het straffen over aan God.

Dat kost natuurlijk moeite. Maar doe het toch maar. Want boos blijven geeft de duivel een kans, een mogelijkheid om in jouw leven verder te werken aan verkeerde dingen. Ook na momenten van terechte boosheid geldt: Gij geheel anders, want Gij hebt Christus leren kennen (Efeze 4:10).

Ds. J.F. Kroon