Tsjikke Bloem

Overdenking

We mogen op woensdag 2 november weer de dankdag voor gewas en arbeid vieren. Het is bijzonder dat wij een aparte dag stil mogen staan bij dankbaarheid. In de wereld is er veel onzekerheid en hebben we te maken met hoge energieprijzen, gasprijzen, stikstofcrisis en inflatie. Redenen genoeg om niet dankbaar te zijn. Redenen om zorgen te hebben. En we mogen ons ook zorgen maken. Tegelijkertijd mogen we beseffen dat God met die zorgen meegaat. Hij laat ons niet in de steek.

Dankbaarheid is ook een vorm van overgave. In onze lichaamstaal kunnen we die overgave terugzien als we letterlijk op onze knieën gaan om te danken voor hetgene wat we hebben of ons hoofd buigen. Dat maakt ons als mens nederig, we komen dan tot inkeer. Als we ons hoofd buigen, dan kijken we naar de grond, de grond die de Here God met zijn handen heeft geschapen. De grond waar elk seizoen weer nieuw    leven ontspruit. Hoe bijzonder is het dat dit mogelijk is. Dat we groenten, fruit en peulvruchten mogen gebruiken om onszelf te voeden en dat die gewassen zelf weer zaden krijgen om in het voorjaar te planten. Zo is de cirkel rond.

Dankbaarheid kunnen we ook uiten door met de handen geheven en met je hoofd naar boven gericht te gaan staan. Dan kijken we naar de lucht, naar de zon die God geschapen heeft en beseffen we dat we maar heel klein zijn in vergelijking met alles wat boven ons is, in vergelijking met God. We hebben geen     invloed op het weer, op de zon en de regen. Maar we mogen erop vertrouwen dat er bij God altijd genoeg is, voor ons allemaal. Daarom mogen wij als volgelingen van Jezus ook delen, omdat we erop vertrouwen dat wat God ons geeft genoeg is.

Dankbaarheid is een gave van de Heilige Geest, maar  tegelijk is het een opdracht, een gebod, iets dat je moet ‘oefenen’. De Bijbel zegt: Wees dankbaar! (Kolossenzen 3:15). Tel je zegeningen, vergeet niet één van de zegeningen van de Heere God (Psalm 103:2).
Alles wat wij hebben, komt van een Ander… van God! Hij zorgt ervoor dat de zon opgaat, Hij zorgt dat er graan groeit op het land, Hij geeft ons steeds weer adem. Hij is de grote Gever en Hem mogen we danken voor alles wat Hij geeft. De Engelse prediker Thomas Watson schreef: “Al onze gaven komen van de Heere en onze lof moet tot Hem wederkeren.”

Tsjikke Bloem