Verdiepingscursus

Cursus ”Ruimte voor de Geest”

In deze cursus gaan we in op vragen als:

  • waarom is de Geest zo belangrijk voor onze kerk?
  • wat zijn belemmeringen voor de Geest in kerkstructuur en denken, en welke uitdagingen zijn er op dit gebied
  • hoe kunnen we de Geest meer ruimte geven in ons eigen leven,
  • hoe kunnen we anderen stimuleren om meer uit de Geest te leven

Het is een combi van onderwijs en groepsgesprekken en er is ruimte voor persoonlijke vragen.

Cursusleider: ds. Jelle de Kok, predikant toeruster, die een boek over dit onderwerp heeft geschreven.

De cursus is vorig jaar gegeven in Sumar en enkele Garipers hebben daar de cursus gevolgd.  In de traditie van onze kerk wordt de ‘Heilige Geest’ vaak genoemd, maar we moeten wel met twee voeten op de grond blijven staan. Het moet niet te zweverig worden. Hier bleek dat we heel veel niet weten over de Heilige Geest en dat de genoemde tegenstelling er feitelijk niet is. De cursus geeft in drie avonden een prachtige uitleg. Ook vinden er inspirerende gesprekken in groepjes plaats.

De data 5, 12 en 26 november 2020
De tijden koffie 19.45, aanvang 20:00 uur tot 22.00 uur
Onkosten: €10,00 ivm materiaalkosten

Er wordt een collecte gehouden voor de st. Leven uit de Bron. Deze stichting zet zich in om kerkelijke gemeenten toe te rusten. Zie www.levenuitdebron.nl

De locatie is zaal achter Andreastsjerke, Greate Buorren 21 Garyp

Wij vragen u om zich vooraf op te geven.
Dit kan via g.benedictus@chello.nl  Als u geen email heeft, kunt u ook iemand vragen om u even op te geven.

Ds. Jelle de Kok stond vroeger in Drachtster Compagnie en is nu ambulant dominee binnen de PKN en is door de landelijk kerk bevestigd als predikant-toeruster. Via Stichting Leven uit de Bron geeft hij cursussen. Hij zet zich in voor geestelijke vernieuwing van de traditionele kerk.