Beleidsplan

Beleidsplan 2022 – 2027.

Het beleidsplan 2017 – 2022 is een uitvloeisel van het Visierapport 2010. In het rapport is een analyse gemaakt van de toenmalige (bestuurlijke) positie van de kerk. Het beleidsplan 2017 – 2022 voorzag in de instelling van een aantal werkgroepen en discussies binnen de kerkgemeenschap. De kerkenraad heeft zich later in het traject laten begeleiden door een externe adviseur. De bestuurlijke en pastorale vernieuwing is gerealiseerd en als laatste is ook de gebouwendiscussie afgerond en heeft besluitvorming plaatsgevonden. De kerkenraad heeft besloten het beleidsplan 2017 – 2022 eerst volledig uit te voeren, voordat het beleidsplan 2022 – 2027 wordt uitgewerkt. De contouren van het nieuwe beleidsplan zijn wel bekend. Bij het aanstellen van kerkelijk werkers en het beroepen van de (nieuwe) dominee (in 2021) is door de kerkenraad uitgesproken dat het speerpunt de komende jaren komt te liggen op ‘vorming en toerusting’.  Het beleidsplan over de periode 2022 – 2027 zal derhalve minder uitvoerig zijn dan het huidige beleidsplan. De kerkenraad gaat de komende tijd nadenken over de vraag ‘Waar ligt ons verlangen?’

De verwachting is dat in het seizoen 2022 / 2023 het volledige beleidsplan over de periode tot 2027 zal worden vastgesteld. Na vaststelling zal het beleidsplan gepubliceerd worden op www.pkngaryp.nl

Download hier ons beleidsplan 2017