Commissie Visie

De missie en de visie van onze gemeente zijn vastgesteld:

Waar staan wij voor (missie)?

Als PKN Garyp zijn we met elkaar verbonden door het geloven in en het zoeken naar God, de Zoon en de Heilige Geest. Door woord en daad laten we zien, dat we een actieve gemeente van Christus willen zijn.

Waar gaan we voor (visie)?

– We zetten in op groei, qua geloofsverdieping, betrokkenheid en enthousiasme van onze leden en dat geldt voor jong en oud;

– We zien om naar elkaar, zijn betrokken op elkaar en verdraagzaam ten opzichte van elkaar;

– Er is regelmatig contact tussen de leden. In samenkomsten op zondag en/of door de week, door bezoekwerk en het organiseren van allerlei activiteiten;

– We zijn een gastvrije gemeente die mensen binnen en buiten de gemeente in geestelijke en materiële nood ondersteunt;

– Als geloofsgemeenschap maken we het evangelie zichtbaar in woord én daad in ons gehele dorp en de samenleving;

– We heten mensen van binnen en buiten de gemeente welkom en laten ze kennismaken met de kerk(elijke gemeenschap) en de christelijke geloofstraditie;

– Onze organisatorische vormen en daarmee verbonden onze huisvesting passen bij de hedendaagse/ toekomstige cultuur en leefwereld;

– We hebben passende vormen en instrumenten voor ‘vorming en toerusting’;

– Ook op langere termijn kunnen we aan onze personele en financiële verplichtingen voldoen.

 

Het is nu aan de commissie visie het ‘waar gaan we voor?’ verder uit te werken. Dat willen we graag doen met hulp van al onze dorpsgenoten! Hebt u suggesties, dan horen wij dat graag. U kunt contact opnemen met één van de leden van de commissie visie:

Roel Berends                                                                   Jan Sijtsema

Auke Brandsma                                                              Anneke Timmermans

Sietse de Boer                                                                 Anja de Vries-Kalverboer