Gebouwen

De eerste kerk in Garyp stamt maar liefst van rond het jaar 1100. Dit is niet in oude geschriften te vinden, maar kan worden afgeleid van de stenen die gebruikt zijn bij de bouw van de eerste kerk. Deze kerk was gebouwd van tufsteen, rond 1100 werden hier de meeste kerken van gebouwd. Deze kerk is pas na 1838 afgebroken, waarna de huidige Hervormde kerk is gebouwd. De klok is in 1628 in de toren opgehangen.
De kerk in Garyp is niet vanaf het begin een Hervormde of een Gereformeerde kerk geweest. In het begin waren alle kerken rooms, dit is ook te zien aan de namenlijst van geestelijken van Garyp, welke u kunt vinden onder predikanten. Vanaf 1602 was er niet meer sprake van pastoren, maar van dominees.

De huidige kerk is in 1838 gebouwd, zoals ook staat aangegeven bij de ingang van de Petruskerk.

In 1889 was er een splitsing in de kerkgemeentschap. Een aantal leden verlieten de Hervormde kerk en stichten hun eigen Gereformeerde kerk. De eerste steen voor deze nieuwe kerk, welke in eerste instantie een noodkerk was is op 19 juni 1889 gelegd door Ds. J. Wisse.

Onderstaande afbeelding van de kerk dateert van voor 1900. De kerk werd zoals u kunt zien eerst zonder kerktoren gebouwd.

In 1906 werd de kerk voor het eerst vergroot. Hieronder de steen die hieraan herinnert.

In 17 januari 1932 werdt de eerste steen gelegd voor de uitbreiding van de noodkerk door Ds. Minnema.

De foto hieronder dateert van 1948.

 

In 1960 is de bouw van een nieuwe Gereformeerde kerk begonnen. Op 20 december 1962 is deze nieuwe kerk in gebruik genomen.