Bericht van de kerkrentmeesters.

De kracht van Uw liefde.

De kerkrentmeesters buigen zich momenteel over de begroting 2018, actie kerkbalans en over hoe het met de gebouwen komt. De begroting 2018 is een korte termijn begroting en dat is nog wel te overzien. Als je de cijfers doortrekt naar de jaren daarna en de opbouw van onze gemeente in leeftijd en de kerkelijke bijdrage daarbij betrekt , dan ziet het er niet goed uit. Financieel leunt onze kerk op grijs. Hoe moeten we hier mee omgaan? In Exodus 35:4 zegt Mozes: ‘…de HERE draagt u op Hem geschenken te geven’’.  Dat klinkt heel dwingend. Maar dat is het niet. Mozes vervolgt in hetzelfde vers tegen het volk Israël: ‘Laat iedereen die daartoe bereid is….’’.  Het is niet voor niks dat we spreken over een vrijwillig bijdrage aan de kerk die toch wel als verplichting voelt. Het is lastig mensen aan te sporen méér te geven voor de kerk. Ik denk dat dit ook niet de weg is. Op het moment dat we aangegeven dat de kerk meer geld nodig heeft, is het aan ieder individueel te geven wat het hart opgeeft.

De toekomst van de gebouwen is een lastiger onderwerp. De kerkrentmeesters werken de scenario’s die genoemd zijn in het beleidsplan uit, maar ook andere mogelijkheden. Veel is afhankelijk hoe we straks gemeente willen zijn, voor zover we dat zelf kunnen bepalen. Misschien moeten we dat niet zelf willen bepalen en moeten eerst aandacht geven aan wat anders:

Als we het beleidsplan lezen, dan lezen we dat onze kerkgemeenschap een boeket bloemen vormt, iedereen kan geloof heel verschillend beleven en hoe verschillend we ook kunnen zijn, we vormen met elkaar het boeket bloemen, onze dorpskerk of kerk in het dorp. Dit is waar, maar waar we niet aan voorbij kunnen gaan is dat we levend water nodig hebben. Zonder levend water verwelken we en blijven er slechts dode stengels over.

Als voorzitter van de kerkrentmeesters neem ik op persoonlijke titel, maar biddend tot God om de juiste woorden te vinden, de vrijheid mij te richten tot een broeder die ik enkele malen heb gesproken en die geen lid meer is van onze gemeente. Met deze broeder, maar ook anderen, in gedachte vervolg ik dit artikel.

Dit levende water hebben we nodig, want we zijn allemaal beschadigd. Beschadigd door de kerk, door gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden, of beschadigd door een gebeurtenis in ons leven. In de preek van de zingende dominee ds. De Groot uit Oss (zondag 22 oktober) over Psalm 31:2 hebben we kunnen horen dat David bij God toevlucht zoekt en een beroep doet op gerechtigheid. En wat dan als ‘beide partijen’ toevlucht zoeken bij God en gerechtigheid zoeken?  Dominee heeft uitgelegd dat onze Here Jezus Christus zijn offer heeft gebracht voor ‘alle zonde’. De zonde die u heeft begaan, maar ook de zonde die u is aangedaan. Ook die zonde is vergeven!  Het is ook niet voor niks dat in het Onze Vader gevraagd wordt om ‘vergeving van schulden,  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren’. We kunnen dit niet als een discreet afroepen. Als we beschadigd zijn dan kunnen we toevlucht bij God zoeken. Zijn liefde is zo groot. Tijdens de opening van de gerenoveerde zaal hebben we gezamenlijk gezongen ‘In de kracht van Uw liefde’.  Alleen als we toevlucht zoeken tot God, een verlangen hebben God te zoeken, kunnen we leven in de kracht van Zijn liefde. Staat een beschadiging in uw leven het toevlucht zoeken bij God in de weg? Of lukt het niet zover te komen? Bid en laat voor u bidden. We weten niet welke weg God met u en ons gaat, we weten ook de tijd niet, maar wel dat  uw verlangen naar God en het toevlucht zoeken wordt beantwoord.  Laten we vragen of de Geest ons hierin wil leiden. Johannes 7:38 ‘Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij geloof’.  De blokkade van de Geest of het gebrek aan verlangen kan aan onze kerk liggen, de kerk die wij gezamenlijk vormen. Reiniging kan belemmeringen wegnemen. Reiniging is cruciaal. Reiniging als bedoeld in 1 Korintiërs 11:25b: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt’. Is er een barrière?  Laten we ‘’In de kracht van Uw Liefde’’  opstaan. Zonder angst en schroom. Onze gemeente zal ontwaken door de Heilige Geest.

Maranata, Kom Here Jezus, kom.