Johannes Staphorstius

Geboren te Workum op 8 september 1654, gedoopt aldaar op 10 september 1654, wonende te Garijp, verdronken te Earnewald op 10 juni 1696, begraven te Garijp op 17 juni 1696, zoon van Allardus Johannes STAPHORSTIUS en Jilducke Suffridus SAARDA.
Hij is getrouwd te Workum op 28 februari 1679 voor de kerk (1) met Baukjen Sibles REEN, afkomstig uit Britswerd.
Hij is getrouwd te Garijp op 11 januari 1680 voor de kerk (2) met Antje Jelles WETZENTIUS, geboren te Harlingen op 15 januari 1641, gedoopt aldaar op 4 september 1653, wonende te Garijp, overleden aldaar in het jaar 1739, dochter van Jelle Cornelis WETZENTIUS en Neeltje Michiels.
Uit dit huwelijk:

1. Jildu Johannes STAPHORSIUS, geboren op 30 december 1680, gedoopt te Garijp op 2 januari 1681, overleden aldaar op 2 juli 1699.
2. Neeltje Johannes STAPHORSIUS, gedoopt te Garijp op 7 januari 1683, wonende te Suameer, overleden aldaar op 16 december 1718.
Zij is getrouwd te Garijp op 19 juni 1707 voor de kerk met Sjoerd Pieters, molenaar, geboren te Oudega rond 1672, wonende aldaar, te Suameer, te Noordhorn en te Garijp, overleden te Noordhorn in het jaar 1724.
(Hij is eerder getrouwd te Oudega op 30 januari 1698 voor de kerk met Trijntje Jans, geboren te Oudega rond 1675, wonende aldaar en te Suameer, overleden aldaar voor 1707. Hij is later getrouwd te Garijp op 23 juni 1720 voor de kerk met Akke Dirks, geboren te Bergum rond 1690.)
3. Jelle Johannes STAPHORSIUS, gedoopt te Garijp op 8 februari 1685, overleden aldaar op 23 maart 1685.
4. Jelle Johannes STAPHORSIUS, boer, geboren op 29 juli 1686, gedoopt te Garijp op 1 augustus 1686.
Hij is getrouwd te Garijp op 8 maart 1726 voor de kerk met Grietje Romkes, geboren te Garijp op 8 september 1704, gedoopt aldaar op 28 december 1704, wonende aldaar, dochter van Romke Sjoerds (boer) en Tetje Jans.
5. Janke Johannes STAPHORSIUS, geboren op 29 januari 1689, gedoopt te Garijp op 3 februari 1689, overleden aldaar op 8 augustus 1707.
6. Trijntje Johannes STAPHORSIUS, geboren op 6 juli 1691, gedoopt te Garijp op 12 juli 1691.
7. Allert Johannes STAVORSIUS, boerderijhouder gedoopt te Garijp op 19 augustus 1694. Overleden te Bergum in 1755 of 1756. Hij is getrouwd op 19 december 1717 voor de kerk (1) met Jouckien Auckes.
Hij is getrouwd te Garijp op 9 mei 1734 voor de kerk (2) met Attje Jans ook genaamd Aat, gedoopt te Opeinde op 6 maart 1712, wonende te Garijp, overleden te Bergum op 31 maart 1789, dochter van Jan Annes en Trijntje Annes.

Hij studeerde filosofie in Franeker in 1674. Hij wordt tweemaal genoemd tussen 1685 en 1696 in verband met overdracht van onroerende goederen. De pastorie had grote schulden, vanwege de afkoop van meiersgerechtigheden. Daarom verkoopt hij land onder Bergum.