R.A.B. Sijpkens

Rutger Adolf Benthem Sijpkens is geboren op 27 mei 1811 als zoon van Willem Sijpkens en Gerarda Benthem.
Rutger trouwde op 13 augustus 1834 in Groningen met zijn eerste vrouw Wemelina de Jonge. Zij is geboren op 1 mei 1808 te Groningen als dochter van Jan Pieters de Jonge en Grietje Heidelberg.
Rutger en Wemelina kregen de volgende kinderen:
1. Gerarda Wilhelmina, geboren in 1836 te Lutjegast, overleden op 22 januari 1921 in Tietjerksteradeel. Zij is getrouwd op 6 juli 1857 in Bierum en op 10 september 1863 te Appingedam gescheiden van Mattheus van Heijningen Busch Keiser. Hij is geboren in Westerwijtwerd als zoon van Izaak Busch Keiser en Lucretie Elisabeth van Heiningen Bosch.
2. Anna Margaretha, geboren in 1838 te Lutjegast. Zij trouwde op 26 juni 1867 in Bedum met Sibillus Catharinus Kijlstra. Hij is geboren op 16 februari 1834 te Rauwerd, als zoon van Renze Louis Kijlstra en Margaretha Willems Sijpkens. Hij is eerder gehuwd met Antje Jantjes Faber.

Rutger trouwde op 25 februari 1851 te Loppersum met zijn tweede vrouw Anna Catharina Wenniger. Zij is geboren in 1825 te Loppersum, dochter van Maximiliaan Philips Wenniger en Bouke Willems Smith.

Hij is beroepen vanuit Espeet. Hij is bevestigd op 2 mei 1841. Hij was vanuit Espeet ook beroepen naar Schettens, waarvoor hij bedankt heeft: Kerkeraadsboek Schettens: ‘Op heden den 11 December 1840 had te Longerhou de stemming van eenen Predikant plaats en werd door den Kerkenraad beroepen met eenparigheid van stemmen den weleerw. Zeergel. Heer Rutger Adolf Benthem Sypkens, predikant te Lutke Gast Prov. Groningen’
‘Op den 19 December 1840 is bij den Kerkeraad ontvangen berigt van den beroepen Predikant R.A.B. Sypkens, waarbij hemeerw. gemeend heeft voor de roeping naar deze Gemeente te moeten bedanken, gelijk hij bedankt heeft.

In 1843 zijn de gemeenten Garyp-Suameer van Eernewoude gescheiden.

Op 3 oktober 1847 is dominee Sijpkens vertrokken naar Spijk (Groningen). Hij stond later te Scharnegoutum en Hylaard. Hij was een van de voormannen van de “Vrienden der Waarheid”. Die dikwijls voorging in de jaarlijkse bidstonden voor de toestand in de kerk, die gehouden werden in de grote zaal van De Koe aan het Zaailand, onder presidium van Ds. Felix.