Protestants

Op 15 september 2006 zijn gedurende een bijzondere gemeenteavond de Gereformeerde Kerk van Garyp en de Hervormde Gemeente van Garyp, gefuseerd tot de Protestantse Gemeente Garyp.
Behalve het tekenen van de fusieakte door ambtsdragers, werd er ook een symbolische getuigenisakte getekend.
Voor de Gereformeerde Kerk werd de getuigenisakte getekend door het oudste Gereformeerde lid van die kerk: mevr. F. Veenstra-v.d. Wal.
Voor de Hervormde Gemeente werd er getekend door het oudste lid van die gemeente: mevr. J. v.d. Meer-Kloeze
Als teken van vertrouwen in de (kerkelijke) toekomst van de protestantse Gemeente Garyp tekenden 2 jonge mensen, Anneke Timmermans en Feikje Fokkema, die vlak voor de fusie geloofsbelijdenis hadden gedaan. (zie ook de fotoreportage van het tekenen van de aktes)

Het totale aantal ingeschreven leden bedraagt 1474 personen. Garyp had op 01-03-06 1887 inwoners, dat betekent dat ± 78,1% van de Garypers bij de kerkelijke gemeente is geregistreerd. (De kerkelijke stand is van december 2005, dus kan het aantal werkelijke procenten iets lager of hoger zijn).
Kerkelijk gezien is Garyp een levendige gemeente, als voorbeeld mag dienen dat de door de kerk gestarte activiteiten steeds op veel deelnemers mag rekenen. Ook dit jaar zal na de vakantie weer een activiteitenbulletin verschijnen.

De Protestantse Gemeente Garyp heeft een fulltime predikant en een parttime kerkelijk werker (50%). Ds. J.F. Kroon is onze  predikant en Mw. S. Koole- de Boer  is als kerkelijk werker aan onze gemeente verbonden.