Van Visierapport naar Beleidsplan

Zaterdag 19 november 2016 was voor de kerkenraad van de protestantse gemeente van Garyp een bijzondere dag. Men zette de eerste stap om met hulp van het rapport van de Visiecommissie te komen tot een Beleidsplan voor de komende jaren. De volgende thema’s werden in steeds wisselende groepjes besproken.
I) Kerk-/Geloofsgemeenschap in 2025
II) Pastoraat in 2025
III) Kerkdiensten in 2025
De samenvattingen van de discussies worden gebruikt om te komen tot een concept Beleidsplan. Het concept wordt begin 2017 besproken met de gemeenteleden. Daarna maakt de kerkenraad een definitief plan. Het definitieve plan wordt in mei op een gemeenteavond vastgesteld. Op de foto’s een beeld van de discussies.

Dagprogramma 19 november 2016