Bijbelleesrooster

Juni 2024

1zaterdagVrijmoedigHandelingen 4:23-31
2zondagMiddel en doelMarcus 2:23-3:6
3maandagGeroepenMarcus 3:7-19
4dinsdagVan je familie moet je het hebbenMarcus 3:20-35
5woensdagOpenheid van zakenHandelingen 4:32–5:11
6donderdagVan het slotHandelingen 5:12-21a
7vrijdagVerboden naamHandelingen 5:21b-32
8zaterdagMensenwerk of Gods werk?Handelingen 5:33-42
9zondagGod geregeldHandelingen 6:1-15
10maandagGeschiedenisles 1Handelingen 7:1-16
11dinsdagGeschiedenisles 2Handelingen 7:17-34
12woensdagGeschiedenisles 3Handelingen 7:35-43
13donderdagHalsstarrigHandelingen 7:44–8:1a
14vrijdagGeheime boodschapMarcus 4:1-12
15zaterdagDe akker en het zaadMarcus 4:13-23
16zondagHet zaad en de sikkelMarcus 4:24-34
17maandagZonder tandenJesaja 30:1-8
18dinsdagGeef ons maar leugens!Jesaja 30:9-18
19woensdagOp die dag…Jesaja 30:19-26
20donderdagLeedvermaakJesaja 30:27-33
21vrijdagIn vuur en vlamJesaja 31:1-9
22zaterdagToekomstmuziekPsalm 43
23zondagWie is Hij toch?Marcus 4:35-41
24maandagOmkeer en terugkeerPsalm 85
25dinsdagMagischHandelingen 8:1b-13
26woensdagNiet te koopHandelingen 8:14-25
27donderdagVol vreugdeHandelingen 8:26-40
28vrijdagZingende zielPsalm 30
29zaterdagLosgemaaktMarcus 5:1-20
30zondagOp het nippertjeMarcus 5:21-43

2 – 4 juni
De jongeman in het lege graf (Marcus 16:5-7) wees de leerlingen terug naar Galilea. Daar zullen ze Jezus als de opgestane Heer ontmoeten. Maar Marcus vertelt in dat laatste hoofdstuk niets over Jezus’ verschijningen in Galilea. Daarvoor moet je bij hem aan het begin van het evangelie zijn, waar Jezus in Galilea met Gods volmacht geneest, bevrijdt en leert. Daar in Galilea pakken we de draad van het evangelie weer op, en vervolgen die in de rest van het jaar tot aan het lijdensverhaal.
 
5 – 13 juni
De Handelingenlezing geeft ons inzicht in het leven van de eerste gemeente, de moederkerk van Jeruzalem.
 
14 – 21 juni
We gaan verder in Marcus 4. Jesaja 30 is een heel oude lezing, die al vroeg in de kerkgeschiedenis in de tijd na Pinksteren stond ingeroosterd, vooral vanwege vers 18: ‘Gelukkig de mens die op Hem wacht’.
 
22 – 23 juni
Het huidige Oecumenisch leesrooster is op deze zondag aangekomen bij de laatste perikoop van Marcus 4. Psalm 43 daarentegen kwam ooit, al meer 1000 jaar geleden, op deze zondag terecht. De lutherse en de anglicaanse traditie weten er nog van.
 
24 juni
Op de geboortedag van Johannes de Doper, een half jaar voor Kerstmis, bezingt de Kerk met Psalm 85 zijn missie: ‘Het recht gaat voor God uit en baant voor Hem de weg’ (vers 14).
 
25 – 27 juni
In de kerk kwam afgelopen zondag de eerste helft van Handelingen 8 aan de orde. Wij lezen nu het hele hoofdstuk dat aan de diaken Filippus gewijd is.
 
28 – 30 juni
In Psalm 30 kunnen we het verhaal van Marcus 5 terug horen, over de bloedvloeiende vrouw en het dochtertje van Jaïrus: ‘Heer, mijn God, ik riep U te hulp en U hebt mij genezen…, ik daalde af in het graf, maar U hield mij in leven’ (vers 3 en 4).