Afrika-groep

Nieuws van God’s Golden Acre Garyp

Op vrijdag 3 april 2020 is in het bijzijn van haar naasten overleden mw. Heather Reynolds,  ze is 68 jaar geworden.  Zij was de oprichter en de grote initiator van God’s Golden Acre in Cato Ridge, Zuid-Afrika met als ultieme doel de positie van de weeskinderen in de diverse valleien te verbeteren. Ze zag dit als een opdracht van God en met Zijn steun heeft ze enorm veel betekend voor de vele weeskinderen en de bevolking aldaar. Vele Garipers hebben haar ook  gekend, zoals de leden van de werkgroep GGA Garyp 2009,  maar ook de gemeenteleden die bij de optredens van de zanggroep de Young Zulu Warriers in onze kerk aanwezig waren. Wij zijn haar heel veel dank verschuldigd en missen in haar een dierbare leider en grote inspiratiebron.

Maar gelukkig,
God’s Golden Acre ZA gaat door.
Haar zoon Brendan is nu als coördinator verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, Heathers man Patrick doet de financiën en mama Shireen, hoofd van de keuken, coördineert de voedseldroppings in de diverse valleien en werkt samen met Brendan aan de organisatie.  Ook nu nog worden gemiddeld 30 weeskinderen op de locatie  opgevangen en worden vele kinderen in de valleien geholpen en begeleid. Vandaar ook dat uw financiële steun nog steeds nodig is en zeer op prijs wordt gesteld.

Waxinelichtjes- en wenskaartenactie

Deze jaarlijkse actie  van GGA Garyp hopen we dit najaar te houden van maandag 19 tot en met zaterdag 24 oktober 2020. Nadere info volgt nog.

In de zomer van 2022 gaat een groep enthousiaste mensen vanuit Garyp naar Kwazulu-Natal.

Doel is om een huis te bouwen in de vallei nabij God’s Golden Acre (GGA). Op GGA worden kinderen liefdevol opgevangen, gevoed en ze kunnen naar school. Vanuit GGA wordt voedsel verdeeld in de valleien van Kwazulu-Natal.

Vanuit Garyp hebben eerder twee groepen hier werkzaamheden verricht. Het is de bedoeling dat een derde groep geld inzamelt voor de bouw van een woning. We starten hiermee in het voorjaar van 2021, u wordt hiervan op de hoogte gebracht. Een eerste kennismaking heeft plaatsgevonden. Acht jongens / mannen hebben zich reeds opgegeven. Er is plaats voor ca. 12 personen, we zijn nog op zoek naar een aantal enthousiaste vrijwilligers. Voor een evenwichtige groepsverdeling hebben vrouwen / meiden de voorkeur.

Voor meer informatie mag mailen met Hilbrand Pander: hilbrandanneke@hotmail.com.

We komen begin volgend jaar met meer informatie, wij hebben jullie steun bij het slagen van dit project echt nodig!

Een vriendelijke groet van

GGA Garyp 2009.