Uitleg bij de quilts.

MIDDELSTE QUILT.

We beginnen bij het begin.quilt2
Onderaan in paars en rood de letter ALPHA = het begin.
Bovenaan in paars en wit de letter OMEGA = het einde van het aardse leven, het begin van het eeuwige leven in het licht bij God.

Er is vier keer de Davidsster gebruikt in verschillende kleuren.
Rood/paars: rood is krachtig –  paars is koninklijk.
Blauw/groen: Blauw voor genezing en toekomst en geel staat voor licht. Blauw en geel maakt groen, dat staat voor de hoop.

De kleuren staan symbool voor de VIER AARTSENGELEN die zoals Openbaring 7 vertelt op de vier windhoeken staan. Ze zijn met geel afgewerkt.

De kleur geel staat voor licht. In het midden van de ster geven de driehoeken de Drie-eenheid aan; Vader, Zoon en Heilige Geest.

Onderaan in paars/rood: De aartsengel GABRIËL
Bovenaan in paars/wit: De aartsengel MICHAËL
Links in groen/paars: De aartsengel RAFAËL
Rechts in geel/groen: De aartsengel URIËL

De kruisen links en rechts zijn bedoeld als VERZOENING tussen God en de mens of wel de hemel en de aarde, door Jezus Christus onze Heer.

Verder zijn er in deze quilt verwerkt de fundamenten van ons geloof; geloof, hoop en liefde gesymboliseerd door het kruis, een anker en een hart.

HET QUILTWERK.

In het middelste blok ‘De weg naar het Licht’ is machinaal een duif gequilt met in zijn bek een twijgje.

In de Tenach ( De Joodse Bijbel, die de Christenen het Oude Testament noemen) wordt verteld hoe Noach na de zondvloed een duif losliet en hoe deze terugkeerde met een uitbottend twijgje in de bek, symbool van verzoening tussen God en mensen en van een nieuw leven na de dood. Sindsdien is dit het symbool van de vrede geworden. De witte duif is daarenboven ook symbool van eenvoud en reinheid.

Maar het staat ook vooral symbool voor de grote werking van de Heilige Geest.

In de lichte blokken in de hoeken zijn elk 7 lijnen verticaal gequilt.
Verticaal is gericht naar boven; Hemelvaart.
Het wordt gevormd door de som van 3 en 4.
Zeven is het Goddelijke getal; het getal van de volheid.
Drie; Vader, Zoon en Heilige Geest.
Vier; het getal van de wereld met de vier windhoeken zoals Openbaring 7 ons laat weten.
Zeven staat ook voor de zeven scheppingsdagen.

In het geheel wordt het getal zeven tot 50x in het boek Openbaring genoemd. Het boek van de Voleinding.
Gods plan met de wereld en de reis van ons mensen naar de eeuwigheid, waar de levensboom ons zal wachten.
De komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde; het nieuwe Jeruzalem.

QUILTS ERNAAST.

De quilts aan beide zijden zijn opgebouwd uit blokken die allemaal betekenis hebben, bijvoorbeeld: de Jacobsladder, of de jas van Jozef. Voor al deze blokken is er een gedeelte uit de Bijbel bij gezocht.quilt1

In het middelste blok van deze quilt is een engel geappliqueerd op een witte ondergrond dat weer een rand heeft van regenboogstof.quilt3

Het middelste blok van deze quilt  bestaat uit een levensboom met daarop een duif geappliqueerd.

Zo is dit drieluik tot stand gekomen.
En heeft Jannie v.d Zwaag ons werken daaraan als volgt verwoord;
Plan bedacht!!
Vrouwen gevraagd
ontwerp gemaakt
samen gekomen
veel gepraat
start gemaakt
‘blok’ gekregen
zo gezweet
foutje gemaakt
alles opnieuw
weer bekeken
gewikt en gewogen
goed bevonden
zoveel meer gedaan
daarna samengevoegd
en zie daar!!
’t Werk van vele handen!
In stof verwoord:
De reis naar het Nieuwe Leven!

De quiltgroep:

Hiltsje Boonstra, Maaike Doppenberg, Anna Benedictus, Tjitske Kloosterman, Jannie v.d Zwaag, Alie v.d Bij,

Hillie de Haan, Jeltsje Elzinga en Ria Muizer