ANBI-certificering

Met ingang van 2016 is onze kerk ANBI(Algemeen Nut Beogende Instelling) gecertificeerd.

Door deze certificering is uw kerkelijke gift bij de belastingdienst aftrekbaar.

Anbi Prot.Gem. 2022

Anbi Diaconie 2022   KVK nr. 78343771 Diaconie Protestantse gemeente te Garyp

ANBI Periodieke Gift nader uitgelegd.