Beroepingscommissie

Informatiegids

Profiel nieuwe predikant:

De predikant belijdt de Goede Boodschap:

Jezus Christus, zoon van God, kwam als mens op aarde en leefde zonder zonden.

Om te betalen voor al onze zonden stierf Jezus aan het kruis, overwon de dood en is de derde dag weer opgestaan. Door te geloven in Jezus Christus mogen wij zijn genade ontvangen en daarmee het eeuwige leven.

Bovendien heeft God ons als zeer bijzonder geschenk de heilige Geest gegeven.

Vanuit deze boodschap worden kerkdiensten en vieringen geleid.

We leren samen, onder leiding van de heilige Geest, zodat wij Gods stem leren verstaan en ontdekken wat Gods plan voor ons leven is.

Onze verwachtingen:

Een betrokken predikant die verbindend werkt, waarbij iedereen zich binnen onze kleurrijke gemeente gewenst voelt en er toe doet. Er is respect voor iedereen ongeacht verschillende manieren van geloofsbeleving en geloofsovertuiging zodat geloof mag groeien.

Een goede samenwerking met onze pastorale medewerkster Sietske Koole is hierbij zeer belangrijk.

We zien graag dat de predikant aandacht heeft voor met name de jongere generatie; jeugd, jonge gezinnen en 30 – 50 jarigen.

Naast de kerkdiensten is er aandacht en ruimte voor het leiden van opbouwende activiteiten binnen onze kerk, bijvoorbeeld (huiskamer) gespreks- groepen, catechese, huisbezoeken e.d. achten wij belangrijk.