Diaconie

De Diaconie, het vitale hart van de kerk / Diaconieën steeds actiever

De diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland zijn steeds meer maatschappelijk actief.

Ondanks dalende ledentallen en het sluiten van kerkgebouwen stijgen de uitgaven voor diaconale activiteiten én groeit het aantal vrijwilligers. De diaconale uitgaven bedragen 100 miljoen euro op jaarbasis. De inzet van vrijwilligers in het diaconale werk wordt financieel gewaardeerd op 160 miljoen euro. Dat betekent dat protestantse diaconieën jaarlijks meer dan een kwart miljard aan de samenleving bijdragen. Deze conclusie staat te lezen in het Onderzoek maatschappelijke inzet diaconieën van de Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie. In het onderzoek wordt verklaard hoe het komt dat lokale diaconieën steeds vaker en grootschaliger inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals zorg en welzijn. Lees voor meer informatie op:  www.kerkinactie.nl/diaconaalonderzoek

——————————————————————————

Projecten Diaconie:

Commissie DANZ:

Voor uitleg van de werkzaamheden van deze commissie, klikt u op DANZ.

——————————————————————————

God’s Golden Acre.

Klik hier voor meer informatie.

——————————————————————————

Jaarlijkse vaartocht ouderen.

Klik hier voor meer informatie

——————————————————————————

Inzameling oude mobieltjes e.d.

Klik hier voor meer informatie