Commissie DANZ

 

Nijs fan de kommisje DANZ

Elektrische Duofiets in gebruik

Op 27 maart 2017 werd in Garyp de electrische duofiets in gebruik genomen, tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelangen. Samen met een van de vrijwilligers heeft Foppe Dupon de duofiets feestelijk geintroduceerd.

Ut namme fan de kommisje DANZ,

Akke Berends-Koopmans


Beste mensen,

Enige tijd geleden heeft de “Commissie Danz” zich bekend gemaakt middels een
brief in Tsjerkeweagen, op de website van de PKN Garyp en in de dorpskrant de
Rabbelskûte.

Inmiddels zijn de leden van deze commissie, Veldhuizen (huisarts), Anja Algra
(adjunct directeur Wrâldpoarte), Doeke Fokkema (wethouder Gem.
Tytsjerksteradiel) Froukje Wesseling (kerkelijk werker PKN Garyp) Anja de Vries
(voorzitter diaconie) op verschillende manieren benaderd voor het geven van een
concrete invulling aan het functioneren van de commissie Danz. Om nu een
duidelijke richting te geven aan wat de commissie ziet als mogelijke hulp aan
onze naaste dorpsbewoners willen wij graag een aantal mogelijkheden aangeven.

De mogelijkheden van het samen ondersteunen kunnen, zoals in onze eerste
brief aangegeven, zeer divers van aard zijn. De hulp/assistentievragen kunnen
variëren van: “Wie kan mij even naar Burgum brengen/halen?” tot “ Ik word
gepest en ik kan er niet meer tegen.”
Maar ook vragen zoals:
– Wie kan mijn gras maaien?
– Wie kan mijn schutting maken?
– Wie kan mijn fiets even naar de fietsenmaker brengen?
– Wie kan mijn belastingformulier invullen?
– Wie weet of ik subsidie kan ontvangen voor?
– Wie drinkt er een kopje koffie bij mij?

Vanzelfsprekend kunnen de vragen die via de leden van de commissie Danz binnenkomen niet allemaal door de leden zelf worden uitgevoerd. Daarom vragen wij u als lid van onze dorpsgemeenschap om ons daarin te ondersteunen.

Graag komen wij in contact met mensen die, zo nu en dan, eens willen
bijspringen in het helpen van onze mededorpsbewoners die het zelf (even) niet
meer kunnen en/of weten. Mensen die zich aangesproken voelen kunnen zich
melden bij één van de leden van de commissie.

Met vriendelijke groet,
Commissie DANZ

————————————————-

Oproep van de Commissie DANZ

De commissie DANZ is ook op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om zo nu en dan slechtziende ouderen voor te lezen. U kunt voor informatie terecht bij: Anja de Vries-Kalverboer.