God’s Golden Acre

God’s Golden Acre Garyp-Sumar

Nieuwsbrief God’s Golden Acre oktober 2020

In de zomer van 2022 gaat een groep enthousiaste mensen vanuit Garyp naar Kwazulu-Natal.

Doel is om een huis te bouwen in de vallei nabij God’s Golden Acre (GGA). Op GGA worden kinderen liefdevol opgevangen, gevoed en ze kunnen naar school. Vanuit GGA wordt voedsel verdeeld in de valleien van Kwazulu-Natal.

Vanuit Garyp hebben eerder twee groepen hier werkzaamheden verricht. Het is de bedoeling dat een derde groep geld inzamelt voor de bouw van een woning. We starten hiermee in het voorjaar van 2021, u wordt hiervan op de hoogte gebracht. Een eerste kennismaking heeft plaatsgevonden. Acht jongens / mannen hebben zich reeds opgegeven. Er is plaats voor ca. 12 personen, we zijn nog op zoek naar een aantal enthousiaste vrijwilligers. Voor een evenwichtige groepsverdeling hebben vrouwen / meiden de voorkeur.

Voor meer informatie mag mailen met Hilbrand Pander: hilbrandanneke@hotmail.com.

We komen begin volgend jaar met meer informatie, wij hebben jullie steun bij het slagen van dit project echt nodig!

GGA-team 2022.