Inzameling oude mobieltjes

In Nederland zijn volgens onderzoek meer dan 16 miljoen mobiele telefoons in omloop. En er komen er steeds meer bij: mensen krijgen iedere paar jaar bij hun abonnement een nieuw mobieltje. Veel oude mobieltjes liggen zo ongebruikt in de keukenla.

Niet waardeloos
Deze ongebruikte mobieltjes en zijn niet waardeloos: integendeel. Kerk in Actie krijgt voor veel mobieltjes (werkend en niet werkend) maximaal €3,50. Geld dat we goed kunnen gebruiken om mensen in nood een nieuwe toekomst te geven.

Milieuverantwoord
De ingezamelde mobieltjes worden door EEKO nagekeken, zo mogelijk gerepareerd en weer verkocht. Ze worden ondermeer in Afrika en Azië op de markt gebracht waar het GSM netwerk vele malen betrouwbaarder is dan het ‘vaste’ netwerk en er veel vraag is naar de goedkopere recycle toestellen. Niet meer te repareren mobieltjes worden milieuverantwoord verwerkt.

Helpt u mee?
U kunt uw oude mobiele telefoon en/of PDA (elektronische zakagenda) inleveren in de inzamelbox achterin de kerk.
Ook kunt u het mobieltje en/of PDA inleveren op het onder staand adres:

Fam. Hoekstra
I.Boonstraloane 40
9263 TS Garyp