Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack ondersteunt geen Aangepaste CSS meer. Bekijk de documentatie van WordPress.org voor meer informatie over het toepassen van aangepaste stijlen op je site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/customer/www/pkngaryp.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Vaartocht - PKN Garyp Vaartocht - PKN Garyp

Vaartocht

Uitnodiging bootreisje Diaconie

Wij willen hierbij iedereen uitnodigen voor het jaarlijkse uitje. We gaan net als vorig jaar met rondvaartbedrijf
de Harmonie varen. U wordt ontvangen met koffie en iets lekkers en rond 17.00 uur zal er soep met broodjes geserveerd worden.

  • De vrijwillige bijdrage is: €20,00 per persoon.
  • Datum             : 21 juni
  • Vertrek            : 13.00 u. verzamelen bij It Geahûs
  • : 14.00 u. opstappen op de Harmonie, kan vanaf 13.45 uur.
  • Aankomst       : 19.00 u.

Opstapplaats : Loswal t/o 14, Drachten.
Opgave           :  Gretha van der Meulen
of bij:               Akke Berends-Koopmans

U kunt dan ook aangeven of u wel of niet met eigen vervoer komt. Bij te weinig vervoer zal de diaconie voor extra
vervoer zorgen.

Graag tot ziens op 21 juni!

de Diaconie