Kerkblad Tsjerkeweagen

De redactiecommissie bestaat uit:

  • de voorzitter: Wietze Haanstra;
  • de penningmeester / boekhouder: Coby Pander;
  • de eindredacteur: Anja de Vries-Kalverboer;

De commissie vergadert in principe twee keer per jaar om de stand van zaken te bekijken. Uiteraard is tussentijds overleg mogelijk tussen de verschillende leden.

De financiën
De penningmeester / boekhouder zorgt voor het innen van de abonnementsgelden en brengt jaarlijks een financieel verslag uit aan de kerkenraden. Het abonnementsgeld per jaar is momenteel € 12,50.

Inleveren van kopij voor Tsjerkeweagen
In het kerkblad wordt iedere keer onder het hoofd AGENDA de uiterlijke datum voor inlevering van de kopij vermeld. Als inlevering eerder mogelijk is, wordt dit zeer op prijs gesteld. Inlevering per e-mail heeft de voorkeur. Het adres voor e-mail is: redactietw@pkngaryp.nl.
Nadat alle ingeleverde kopij door de eindredacteur is verwerkt, wordt alles samengevoegd tot één Wordbestand van Tsjerkeweagen. Dit Wordbestand wordt omgezet in een PDF-bestand, waarna dit woensdags of uiterlijk donderdags per e-mail rechtstreeks naar de drukker  wordt verzonden.

Deze levert op basis daarvan het nieuwe kerkblad nog dezelfde week af aan de bezorger in Garyp. Het resultaat daarvan vindt u de week daarna in uw brievenbus.

Tsjerkeweagen
Het kerkblad Tsjerkeweagen bevat de rubrieken: Kerkdiensten, Bezinning, Pastorale berichten, Kerkelijke berichten, Missionaire berichten, Berichten uit de gemeenschap en Kerkelijke zaken. In deze rubrieken wordt informatie vermeld voor, over en uit de gemeente, inclusief van belang zijnde berichten van buitenaf.
Tsjerkeweagen is een voortzetting van het vroegere Kerk en Gezin. Interessante informatie over de geschiedenis vanaf 1947 (de eerste jaargang) tot nu toe, kunt u vinden door te klikken op: Geschiedenis kerkblad.

Redactiecommissie Tsjerkeweagen