Kerkblad en nieuwsbrief

Het redactieteam van onze kerkelijke gemeente verzorgt maandelijks het kerkblad Tsjerkeweagen en wekelijks de nieuwsbrief Efkes Byprate.

Inleveren van kopij voor Tsjerkeweagen
In het kerkblad en op de website wordt iedere maand de uiterlijke datum voor inlevering van de kopij vermeld  Kopij graag sturen naar redactietw@pkngaryp.nl.

Inleveren van kopij voor Efkes Byprate
Kopij graag donderdags voor 18.00 uur sturen naar redactieeb@pkngaryp.nl

Tsjerkeweagen

Het kerkblad Tsjerkeweagen bevat de rubrieken: Kerkdiensten, Bezinning, Pastorale berichten, Kerkelijke berichten, Missionaire berichten, Berichten uit de gemeenschap en Kerkelijke zaken. In deze rubrieken wordt informatie vermeld voor, over en uit de gemeente, inclusief van belang zijnde berichten van buitenaf.
Tsjerkeweagen is een voortzetting van het vroegere Kerk en Gezin.

Efkes Byprate
De nieuwsbrief Efkes Byprate is in het leven geroepen tijdens de coronacrisis in 2020. Het voorzag toen in een behoefte en doet dat nog steeds. De nieuwsbrief is vooral bedoeld voor korte berichten. Het is een kleurige en snelle (de meeste gemeenteleden krijgen Efkes Byprate via de mail) manier om onze gemeenteleden te informeren.