Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack ondersteunt geen Aangepaste CSS meer. Bekijk de documentatie van WordPress.org voor meer informatie over het toepassen van aangepaste stijlen op je site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/customer/www/pkngaryp.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Zendingscommissie - PKN Garyp Zendingscommissie - PKN Garyp

Zendingscommissie

Zendingsavond woensdag 15 mei  om 20.00 uur
Tijdens de pinkerdienst van 2023 was Bart Sikkema aanwezig om te vertellen over zijn werk bij Wycliffe Bijbelvertalers.
Omdat hij in de dienst maar kort iets kon vertellen, en zijn verhaal nog lang niet af was,  komt hij nog een keer langs. Hij is een inspirerende verhalenverteller over zijn werk en reizen voor Wycliffe. Op woensdag 15 mei 2024 om 20.00 uur komt hij nogmaals in Garyp om zijn verhaal uitgebreid te vertellen.

Waar staat Wycliffe voor
Er wachten miljoenen mensen op de Bijbel in een taal die ze werkelijk begrijpen. We vertalen de Bijbel omdat de Bijbel mensen naar Jezus Christus leidt. Als mensen de Bijbel ontvangen in hun eigen taal veranderen levens vaak op een bijzondere manier. Dat gunnen we iedereen.
Ons doel is dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel, Gods Woord, in zijn eigen taal. Wycliffe Bijbelvertalers Nederland geeft hiermee invulling aan de zendingsopdracht in Mattheüs 28:19 om alle volken tot discipelen van Jezus Christus te maken.

Pinksterdienst 19 mei
Bauke en Evie Deelstra zullen hun medewerking verlenen aan de pinksterdienst van 2024. De vorige keer dat ze hier in de kerkdienst waren was Evie hoogzwanger en beviel ze een dag later van hun dochter Naomi. Ook dit jaar zijn ze in Nederland, en nu verwachten ze hun derde kindje. Bauke en Evie wonen en werken in Albanië, ze willen hun christelijke geloof graag delen in Albanië. Evie voelt zich geroepen om zich in te zetten voor mensen met een verstandelijke beperking. Bauke hoopt de Albanezen bekend te maken met het evangelie door gebruik te maken van social media. Tijdens de dienst vertellen ze over hun werk, na de dienst is er zeker gelegenheid om onder genot van een kop koffie en wat lekkers verder met hun in gesprek te gaan. Voorganger in deze dienst is Ds Jacolien de Lange. Tijdens de dienst is de collecte bestemd voor Bauke en Evie.

Voor beide doelen (Wycliffe en Bauke en Evie)  kunt u ook een gift via de bekende bankrekeningnummers schenken ovv van het doel waar u voor wilt schenken.

Namens de zendingscommissie,
Baukje Idema