Liturgisch bloemschikken

Afscheid Sietske op 22 augustus 2021.

Samen met Arjan heb je het besluit genomen om je werk in Garijp neer te leggen, een moeilijk maar wel overwogen besluit waar moed voor nodig is en wat we respecteren, maar we willen je vanzelf niet zomaar laten gaan!
Je hebt in die jaren dat je hier werkzaam was heel wat werk verzet. De heilige Geest heeft je gesierd met veel gaven en talenten en die heb je ten volle ingezet in onze gemeente.
Je was altijd optimistisch, creatief, liefdevol en zeer betrokken en verbonden bij de families in vreugde en verdriet in onze gemeente. Je hebt met ons gebeden, gestreden en getroost bij het loslaten, gesterkt met je aanwezigheid, hulp geboden zowel geestelijk als ook praktisch.
Je hebt het beste gegeven, het was meer dan genoeg!
Wij hebben geen knapzak bedacht, maar een bloemencreatie waarin we je gaven en talenten proberen weer te geven.

(Talenten: liefde, warmte, passie en gedrevenheid, trouw, creatief, kleurrijk)
Je bent gekomen als een “groen blaadje” en inmiddels ben je gegroeid tot een volwassen boom.
De druiventak verwijst naar je werk in Gods wijngaard.
De goudgele kleur van de bloemen verwijst naar je warmte, zonlicht, en vreugde.
Zonnebloemen, de bloem is gericht op Het Licht, God heeft Zijn licht over je laten schijnen. Het is ook een beeld van geloof, trouw en toewijding.
3 symboliseren Vader Zoon en Heilige Geest, dit was je basis.
Guldenroede: licht (puntje), levenskracht, steun in moeilijke tijd.
5 Rozen: symboliseren je liefde en de dankbaarheid, dat we je hebben mogen leren kennen.
 Oranje kleur staat voor je passie en gedrevenheid, maar ook je fijngevoeligheid.
 Vijf is het getal van de mens
, (hoofd, 2 armen en 2 benen) en de 5 zintuigen, horen, zien, ruiken, proeven en voelen. Iedereen kon en mocht altijd een beroep op je doen.
De rozen en zonnebloemen zijn samengebonden wat je verbondenheid symboliseert.
Druiven en bessen: verwijzen naar de vruchtbaarheid in de gemeente, d.w.z. je hebt vruchten gedeeld door te luisteren, uitgedeeld door je gebeden, aandacht gegeven in vreugde en verdriet, en wij denken ook vruchten achtergelaten (goede herinneringen bij velen).
Vingerplant: op handen gedragen worden en gedragen zijn door God.
De groene kleur voor de trouw aan hen die aan je zorgen waren toevertrouwd.

Sietske we wensen je alle geluk van de wereld samen met Arjan en de kinderen.

BEDANKT DANKJEWEL!!!

Pasen 2021

Het thema van dit jaar is: IK BEN ER VOOR JOU

Hoé toepasselijk en hoé bijzonder is het thema, nu vandaag Andrea belijdenis van haar geloof zal afleggen voor God en Zijn gemeente! Ik ben er voor jou!!!
 Wat een prachtige boodschap op deze paasmorgen, wat een hoop, God is er, en Zal er altijd voor je zijn, Hij zal jou en ons allemaal een wegwijzer zijn in vreugde en verdriet.

Christus is waarlijk opgestaan , Hij Leeft en wij met Hem!

In de christelijke traditie is Pasen onverbrekelijk verbonden met de lente:  het paasfeest is op de 1ste volle maan na 21 maart. 
In de kerk is groen de kleur van leven en hoop. Met Pasen begint een periode van 50 dagen, waarin de liturgische kleur wit is, de kleur van blijdschap en feest.
Het is hetzelfde wit als dat van de vele bloesems die uit de dode knoppen breken. Bloesemtakken en groen zijn overal te vinden als krachtige uitdrukking van het nieuwe, opgewekte leven. Allerlei bloemen die rond Pasen bloeien, worden wel paasbloemen genoemd, eentje wil ik er toch even uitlichten vandaag de narcis oftewel de paastrompet. Andrea speelt in het korps en we hebben regelmatig van je prachtige klanken kunnen genieten in de kerk!

Narcis symboliseert nieuw leven, geluk, liefde en trouw.

Verder zijn allerlei witte en gele voorjaarsbloemen gebruikt die het nieuwe leven en begin symboliseren.
Het snoeihout staat voor nieuw begin en leven, immers door te snoeien ontstaan er nieuwe loten, nieuw leven!

Het witte kleed symboliseert de linnen windsels en de steen het open graf.

Kerst 2020

1e adventszondag

Het Goede Leven.
Bloeien in Gods Licht.

Wat is het Goede Leven? Wat goed is zal voor ieder mens anders zijn.

De adventsperiode doet ons beseffen dat de plaats waar je wiegje of kribbe heeft gestaan, wel bepalend is voor je levenskansen, maar dat het niet alles zegt. Of je nu in Oekraïne, Indonesië of Nederland geboren bent, het gaat erom dat je tot bloei kunt komen.

De geboorte van Jezus laat ons zien dat wie in Gods huis geplant is, kan bloeien in Gods Licht. De kerk en de kerkgemeenschap wil hierbij behulpzaam zijn, zodat ieder mens een goed leven mag ervaren, bloeiend in Gods Licht.

Pasen 2019

Waar kunnen we in onze tijd Jezus of God nog tegenkomen? Gods grootheid zien we in de natuur en in de rijkdom van het leven. Die grootheid dwingt géén geloof af, maar is wel een teken van Zijn aanwezigheid. Wacht niet op een stem die je roept, maar let op die tekenen. Zoals de leerling die Jezus lief had. Toen hij de doeken in het lege graf zag wist hij dat Jezus was opgestaan uit de dood. Gods arm had gewerkt, “een nieuw begin”!
Uitleg schikking.
De vorm van deze schikking is “het hart”. In de teksten voor Pasen gaat het om het “zien” met het “hart”. Niet alleen zichtbare geloofstekenen zijn van belang. Door de liefde zullen we Jezus herkennen!
In de 8 flessen allerlei wit/gele voorjaarsbloemen om de hartvorm te versterken.
Op de 8ste dag begint een nieuwe week (na 7 dagen) en wordt ook de opstandingsdag genoemd.
Het getal 8 staat symbool als de overgang van wat oud is naar iets nieuws.
Wit is de kleur van feest en een nieuw begin.
Laat Heer, ons hart u toebehoren, en laat ons door de wereld gaan met open ogen, open oren om al Uw tekens te verstaan. Het is pasen, een nieuw begin om te leven met het hart.

Goede Vrijdag

In de schikking 7 flessen in de vorm van een kruis geplaatst. 7 Is het heilige getal bij uitstek; 3+4, of wel het getal voor de drie-ene-God en 4, het getal van de wereld. God is in Zijn Zoon naar de aarde gekomen, zijn taak is volbracht op de aarde. In de flessen rode en paarse bloemen, verwijzend naar het bloed voor ons vergoten, en houtskool.

Witte donderdag

De verhalen over de voetwassing en over de verloochening zijn verhalen die niet verbonden zijn aan hoop maar aan  het moment.

Er zijn vandaag 7 flessen gebruikt, getal van de volheid, 6 flessen zijn in een cirkel geplaatst, en 1 in het midden. De 6 flessen symboliseren de discipelen, en 6 verwijst naar de 6 werken van barmhartigheid. Deze werken zijn onderdeel aan de opdracht aan de christelijke gemeente en de discipelen. In het midden een fles met een driekleurig viooltje wat verwijst naar het nederig kunnen zijn.

 

40 dagen tijd 2019

6e zondag 14 april 2019:

” Jezus betreedt de stad vanuit het oosten, als Messias pretendent. Hij zit op een ezel, passend bij een Israëlische vredevorst. Hij komt vanaf de olijfberg, de plaats waarvandaan God zou terugkeren tot zijn volk. Onder de klanken en palmtakken van Psalm 118 komt Hij als grote koning de stad binnen.

” Kijk naar de koning van vrede en recht. Hij is de redder, een held die niet vecht. Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet: Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet.” 

Bij de schikking : de intocht van Jeruzalem.

De 8 flessen zijn verdeeld met vier flessen aan de ene kant van de ‘weg’  en vier flessen aan de andere kant. In de flessen zijn gebogen takken en palmblad geschikt, als ware het een poort. 

5e zondag 7 april 2019:

Teksten uit het leesrooster: Jesaja 58:7-10, Filippenzen 3: 7-14, Lucas 20: 9-19. Centraal staat de wijngaard.

  1. De wijngaard, krachtige, positieve metafoor voor het volk van Israël. Groei en vruchten dankt ze aan God, de grondlegger en bouwer. De vruchten zorgen voor zoete geur (druiven) en vreugde (wijn)
  2. De pachter, een deel van de opbrengst behoort de eigenaar van de wijngaard toe. Toch beschouwen de pachters het beheer van de wijngaard als eigenaarschap, en dus ook alle oogst als hun bezit.
  3. Falend leiderschap, de wijngaard blijft in stand maar het leiderschap zal in andere handen terechtkomen. Want God zoekt dienende leiders die de wijngaard en de mensen dienen, niet zichzelf enkel verrijken maar weet hebben van de gever van de vruchten.
  4. De zoon, de eigenaar blijft het proberen tegen beter weten in stuurt hij zijn zoon, de enige die de wijngaard echt toekomt.

Uitleg bij de schikking:

Wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht, die vragen staan centraal in dit verhaal. De wijngaard is een gesloten vesting; de pachters verschansen zich. Er is geen opening om het gesprek te voeren, verzoening lijkt niet mogelijk.

De vorm van de schikking is een gesloten vierkant en oogt compacter dan de vorige schikkingen. In de flessen zwaardvormig blad, en tussen de flessen blauwe druifjes als verwijzing naar de wijngaard

 “geef ons de wijsheid om in eenvoud te leven.”

Met geweld beschermen
dat wat rechtvaardig lijkt
met geweld te nemen
wat geen recht doet
bloed en wijn
een nieuw begin.

4e zondag 31 maart 2019:

De kern van de gelijkenis is: de vreugde die er is omdat een mens welkom is bij God. De zoon komt tot zichzelf, hij realiseert zich wie hij is en waar hij vandaan komt en begint opnieuw. De oudste zoon kan het niet opbrengen deze broer feestelijk te onthalen. Hij houdt afstand. Jezus vergelijkt deze oudste met de farizeeën en schriftgeleerden die zo kritisch reageren op zijn omgang met zondaren. Verheugt u zich over iemand die de weg naar God vindt?

Wij bidden om een nieuw begin van leven. God, stuur ons toch de wereld in om liefde door te geven.
“Verheug u om de thuiskomst van de ene zoon en samen zoeken naar een nieuw begin.”

3e zondag 24 maart 2019:

We moeten tot inkeer komen, een nieuw begin maken. De bedoeling van ons leven is dat we vrucht dragen, en dat we iets kunnen betekenen voor anderen. Wij worden uitgenodigd om dat nieuwe begin te maken. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. We zijn een vijgenboom, en de Eeuwige is de tuinman. Met eindeloos veel geduld en liefde wacht hij op een nieuw begin: bloesem en vrucht.

Omzien naar de ander. De tekenen van groei en bloei zien zoals de tuinman met geduld wacht op de groei van de vijg. De 8 flessen zijn in een open ellips (soort ovaal) geplaatst zodat er de suggestie van een oog ontstaat. De primula hartjes doen denken aan ogen. De sierlijke groen grassen versterken het beeld van inkeer. De vijgen verwijzen naar de vijgenboom en vrucht dragen.

“Zie de bloeiende wilg”.
“een eerste teken,
lente die komen gaat”.                                                                                  

2e zondag 17 maart 2019:

” Het verhaal van de verheerlijking op de berg wil je raken. Er wordt je alvast een blik gegund op de eeuwigheid, de volheid van de tijden want dat betekent het, wanneer gezegd wordt dat Jezus na ongeveer acht dagen verder gaat. Hier op de berg voltrekt zich een prachtig visioen. We mogen meekijken hoe de Eeuwige of de eeuwigheid naar Jezus en de zwijnen toe komt. En dat op het moment dat Jezus zijn uittocht gaat beginnen. Een weg van uittocht door het water en de woestijn heen.

8 flessen zijn geplaatst in de vorm van het Griekse kruis met 4 gelijke armen die in het midden elkaar snijden. De 22 ste Griekse letter  chi,  heeft deze vorm en is de eerste letter van het woord Christus, één van de namen voor Jezus. De lezingen gaan over de verheerlijking van Jezus op de berg en de moeilijke weg die Jezus moet gaan. In de flessen zijn de bloemen van de helleborus  geplaatst. Deze bloeit als er sneeuw ligt en het vriest. Hoopvolle bloei in een koude periode. Een uitbottende van de kronkelhazelaar, een lentetak groeit in het midden van het kruis.

1e zondag 10 maart 2019:

In de 40 dagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. De liturgische bloemschikkingen voor de komende tijd sluiten  aan bij het thema ‘ Een nieuw begin’ .

Voor zondag 10 maart 2019 staan 8 flessen in de bloemschikking. Het getal acht staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws. De glazen flessen zijn bekleed met riet. Riet staat symbool voor buigzaamheid   Het  water in de fles is zichtbaar tussen de grassen. Water geeft immers nieuw leven.

De 40 dg tijd is een periode om bekende routines opnieuw te bekijken en meebewegen op het getij van het liturgisch jaar. Het Exodusverhaal over de doortocht door de Rietzee verteld over het nemen van onbekende wegen voordat je kunt komen naar het nieuwe begin.

Voor vandaag staan de 8 flessen in een cirkel die symbool staat voor de aarde.

De flessen zijn onderling verbonden door klimopranken die samen een krans van solidariteit vormen. In de flessen zijn paarskleurige bloemen geplaatst. Paars staat symbool voor de 40 dagen tijd, voor  voorbereiding, ingetogenheid en vasten.

Advent en Kerst 2018

3e Adventszondag:

Vandaag op de 3de zondag (Gaudete) is de aarde roze gekleurd om het feestelijke karakter van deze zondag weer te geven.

  • Gaudete is ontleend aan een vers uit de brief van Paulus aan de Filippenzen (4:4) waarin Paulus de gemeenschap oproep tot vreugde.

Als we willen voldoen aan de bedoelingen van God, moeten we onze harten openstellen voor arme en gekwetste mensen, wees solidair met hen, en ervaar hoe die solidariteit je leven rijker maakt.
In kleine en eenvoudige mensen met een warm hart en met handen vol liefde wil Jezus geboren worden om door hen de wereld een stukje mooier te maken en de droom van vrede werkelijkheid te laten worden.

2e Adventszondag:

Johannes kondigt een radicale omkeer aan,

bergen zullen vlak gemaakt worden

en kromme wegen recht.

Dit symboliseren de takken.

1e Adventszondag:

Het thema van de advent 2018 is “geef Licht” een passend thema in de tijd voor kerst, we kijken uit naar de geboorte van Jezus, de Zoon van God die naar de aarde komt. Al zijn de tijden somber en donker, we mogen vertrouwen op het Licht dat zal komen. Advent is ook een oproep tot reflectie op ons leven, op ons zijn als mensen.

Voor alle schikkingen is gekozen voor een aantal uitgangspunten

  • Vanuit het donker naar het licht Op de 1ste adventszondag is de schikking donker van kleur, daarna worden de kleuren lichter. Je kunt het ook zien als het groeien van een bol, eerst in de aarde in het binnenste van de bol, later in het volle licht
  • De aarde we lezen over allerlei verdriet, beperkingen en onmogelijkheden die mensen op aarde ervaren om in het licht te leven.

De basis van schikkingen is dan ook een kubus als symbool voor de aarde met haar

4 windstreken en de 4 elementen water, vuur, aarde en lucht, deze elementen spelen een rol in de lezingen van advent.

Zacharia heeft het over water dat leven geeft, Maleachi spreekt over louterend vuur,

Sefanja spreekt over verbondenheid van de mensen in relatie tot de aarde en Micha spreekt over de belofte die komen gaat, de beweging die nodig is, lucht om te leven.

Het Licht dit symboliseren we met kaarsen in de kleur paars en roze. Van oudsher wordt de kleur paars geassocieerd met emotie en meditatie, maar ook met rouw en bezinning. Paars wordt gezien als zwart waar al een beetje licht in zichtbaar is. Op de 3de zondag wordt een roze kaars gebruikt. Op deze dag klinkt het licht van de geboorte door in de lezingen

Hartelijke groet

Griet, Hendrika en Rennie

Gedachteniszondag 2018

De roos is hét symbool van de liefde en vergankelijkheid, is sterk maar soms ook heel broos.
De witte kleur, is de kleur van de opstanding, het leven, en het geloof, in het door God voltooide leven.
Er staan 11 rozen in de vaas, 10 voor de geliefden die ons dit jaar zijn ontvallen en de 11de roos staat symbool voor alle mensen die door ons gemist worden, maar hier vandaag niet bij name worden genoemd.

De boomstronk staat voor vergankelijkheid.

Het grote hart symboliseert dat zij die niet meer onder ons zijn, in ons hart blijven voortleven door de herinneringen die ons bemoedigen en dragen door de dagen van het leven.
Het groen van de klimop symboliseert de eeuwigheidswaarde van het leven.

Pinkster 2018

Deze bloemschikking voor pinkster laat zien dat de Heilige Geest op aarde is gekomen.  De duiven die neerdalen op de bijbel en de hoofden van de apostelen. Vanaf dat moment spraken zij in vele talen en zo werd mogelijk dat het woord van God verkondigd kan worden over de hele wereld.

De ronde Buxus verbeeld de wereldbol. Gods goede nieuws dat als een lopend vuur door de wereld mag gaan.

De vele talen worden verbeeld door de vele soorten kleurige bloemen die alle kanten op wijzen.  De oranje rode tinten, kleur van het vuur, dat ons verwarmt, enthousiast maakt, geestkracht schenkt, moed en inspiratie geeft om in beweging te komen.

 

Pasen 2018

In de afgelopen weken hadden we steeds een symbolische schikking hier in de kerk,  met als thema: “een open deur; onvoorwaardelijke liefde”.

Vandaag op deze paasmorgen, verbeeldt de schikking een “Paastuin”, een feestelijk en kleurrijk geheel, een uitbeelding van één groot feest van onvoorwaardelijke liefde en nieuw leven!

Wij mensen, wandelen door die tuin, als kleine kaarsjes, aangestoken en opgewekt, door het licht van Pasen!            De gouden weg van Jezus, de weg van liefde en trouw, verbindt ons met God de Vader en met elkaar. Jezus de levende wijst ons zo de weg naar waarachtig leven, naar Gods toekomst van recht en vrede. Jezus is die deur naar een wereld van onvoorwaardelijke liefde….

Zondag 18 maart 2018

uitleg: de schikking van deze zondag verwijst naar het verhaal waar Jezus vertelt over een graankorrel.

Alleen als de graankorrel sterft ontstaat er nieuw leven.
Wie kiest voor de weg van onvoorwaardelijke liefde zal honderdvoudig vrucht dragen.
In de schikking zien we de graankorrels in donkere aarde en ook korenaren.

zondag 11 maart 2018

Hierbij de uitleg van het bloemstuk voor de 4de zondag:
de bloemschikking van de 4de zondag verwijst naar het evangelie van Johannes, het verhaal van de 5 broden en 2 vissen. Onderweg in de woestijn van deze wereld leert Jezus ons delen.
Want waar mensen leren breken en delen, daar zal genoeg zijn voor iedereen. Onvoorwaardelijke liefde die leven geeft en vreugde brengt.
In de bloemschikking zien we roze bloemen, 5 en 2. (broden en vissen)
Op deze 4de zondag breekt het licht van Pasen alvast een klein beetje door:
dat zorgt voor roze lichtpuntjes in het paars.
De kaars wordt aangestoken door de kinderen.
Een hele fijne zondag toegewenst.

hartelijke groet Rennie, Griet en Henrika

zondag 25 februari 2018

Op deze 2e zondag van de 40-dagentijd  verwijst deze bloemschikking  naar een gedeelte uit het Marcus evangelie, waar Jezus met 3 leerlingen de berg op gaat om te bidden. De leerlingen zien hoe Jezus “even” wordt opgetild in het licht, even mag Hij baden in het licht van Gods onvoorwaardelijke liefde.
in de bloemschikking zien we “op de berg”  3 witte bloemen, verwijst naar Jezus in gesprek met Mozes en Elia.
de kleine paarse bloemen verbeelden de 3 leerlingen van Jezus.
Vandaag wordt de 2de kaars aangestoken (door de kinderen)

40 dagentijd 2018

In deze 40-dagentijd op weg naar pasen hebben wij iedere zondag weer een symbolische schikking. Het thema voor deze schikkingen is: een open deur; onvoorwaardelijke liefde!!!
Op onze levensreis is Jezus onze ingang naar God toe, in Hem ontmoeten we Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons. Jezus wijst ons de weg naar waarachtig leven, een leven in liefde voor God en voor elkaar.

Uitleg 1ste zondag; Jezus is “de deur” naar een wereld als open huis, waar het goed is om te wonen, voor alle mensen. Het kleed is paars, de kleur van bezinning, de jute verbeeld de weg die wij gaan in deze 40 dagen, door de deur heen, naar de toekomst. Jezus trekt zich terug in de woestijn om zich te bezinnen. Hij weerstaat de verleiding en kiest voor de weg van onvoorwaardelijke liefde en trouw. We zien hoe een bloem bloeit in de woestijn, bloem van hoop, teken van nieuw leven. Achter de deur staan 6 kaarsen, iedere zondag brandt er 1 meer, omdat we dichter bij pasen komen, omdat we blijven hopen op licht, ook als het donker is.

Afscheid Froukje op 14-1-2018.

We willen Froukje niet zomaar een bloemetje geven, zoals iedereen weet is Froukje nogal van de symboliek, en dus proberen wij in deze schikking door middel van de symboliek uiting te geven aan de veelzijdigheid van Froukje:
ROZEN: zij symboliseren geheimhouding in vertrouwen, maar ook de liefde en toewijding waarin Froukje haar werk voor Garijp heeft gedaan. Zij staan in een groep en symboliseren de gemeente.
Roze rozen staan voor jij en ik, het persoonlijke pastorale contact, en jij en ik SAMEN…als gemeente.  Daaromheen staan de tulpen die staan voor gebed, zij staan gegroepeerd in een kring en vormen de gebedskring, die Froukje hier heeft opgezet.
De rode kleur staat voor passie en gedrevenheid waarmee Froukje haar werk in de gemeente heeft ingevuld, maar ook van het geloofsvuur dat zij heeft mogen doorgeven aan ons.
De voorjaarsbolletjes staan voor een nieuw begin, op een nieuwe werkplek.
De klimop, zij hecht zich vast en blijft altijd groen. Je bent hier gehecht, en zal je nu op je nieuwe plek opnieuw moeten hechten. Aspedistrablad wordt ook wel “kloosterplant” genoemd. Het herinnerd aan de vele bijzondere kloosterweekenden die gemeenteleden maakten met Froukje
De groene kleur van het blad staat voor Gods trouw, van toekomst en verwachting, in die betekenis zit alles wat je nodig hebt op je nieuwe plek, God gaat met jou, met jullie mee!
Het snoeihout staat in een boogvorm en staat symbolisch voor Gods verbond, we mogen ons door God gedragen weten elke dag van ons leven! We wensen je Gods zegen toe, het ga je goed!

Kerst 2017

Uitleg van de liturgische schikking.
Gods Zoon is mens geworden, Hij bemint ons zozeer dat Hij ons een teken wil geven van Zijn liefde in de persoon van Jezus. Een weerloos kind wordt teken van Gods liefde, echte liefde dringt zich niet op, is nederig.
Ronde cirkel: geen begin en einde, oneindigheid, verleden en toekomst en nieuw begin.
Het groen eromheen verwijst naar de hoop en verwachting van dit nieuwe leven.
De 5 puntige ster verwijst naar Het Licht van God dat zich openbaart in Jezus, het getal 5 verwijst naar de 5 zintuigen van de mens: horen, zien, tasten, ruiken en proeven (jaarthema: proef de kerk)
In de oudheid is het zien van een heldere ster een teken van de komst van een belangrijk persoon. Nog steeds heten beroemde personen “sterren”.
4 kaarsen: licht van de Heer, 4 adventszondagen.
5de dikke witte kaars staat symbool voor het licht van kerst
Rode kleur: liefde van God, levenskracht en energie.
Het wit is de kleur van stilte, licht, geboorte en feestelijkheid.

Advent 2017

Uitleg schikking:
Advent betekend “ het komen”, een voorbereidingsperiode van 4 weken voorafgaande aan kerst, een tijd van inkeer en bezinning.
Bezinning op vragen Zola’s war een nieuw begin betekend, wat rechtvaardigheid van ons vraagt, of wat in donkere tijden verlichting brengt en nieuwe levenskansen biedt en ons in vrede bij elkaar brengt.
Een tijd van inkeer: kan het leven van Jezus in ons opnieuw geboren worden?
Ronde cirkel: geen begin en einde, oneindigheid, verleden en toekomst.
Het groen eromheen verwijst naar de hoop en verwachting op nieuw leven, een nieuw begin.
De 5 puntige ster verwijst naar Het Licht van God dat zich openbaart in Jezus, het getal 5 verwijst naar de 5 zintuigen van de mens: hofpredikers, zien, tasten, ruiken en proeven (het jaarthema: proef de kerk) in de oudheid is het zien van een heldere ster een teken van de komst van een belangrijk persoon. Nog steeds heten beroemde personen “ sterren”.
4 rode kaarsen: het licht van de Heer, 4 advents zondagen.
Rode kleur: liefde van God voor ons mensen, levenskracht en energie.
Zwart doek: vanuit het donker naar “ Het Licht” van kerst.

Zondag 16 april 2017- 1e Paasdag

Op deze paasmorgen zien we een tuin vol witte bloemen.
De witte kleur symboliseert feest en nieuw begin, en het groen symboliseert het nieuwe leven dat we met Pasen mogen ontvangen.
We mogen deelgenoot worden van de kracht van de opgestane Heer.
Zijn licht en liefde, Zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden!

Gedicht:

Gods kracht, breekt door het donker
Van de dood heen,
licht raakt ons aan.
Kom, sta op,
deel het leven,
deel vertrouwen.
God van licht en leven,
in Jezus, is de dood overwonnen,
in die kracht, mogen wij staan

Hele fijne en gezegende paasdagen toegewenst
Rennie, Hendrika en Griet

 

Zondag 2 april 2017

Op deze 5e zondag van de 40 dg.tijd horen we van Ezechiël over het visioen van de dorre doodsbeenderen. Johannes vertelt over de zieke Lazarus. In de schikking zien we bloemen tussen de dorre takken die gestoken zijn vanuit de verschillende windrichtingen. Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.

Gedicht bij de foto:

Sta in je kracht,
zie, hoe wat dor is

tot leven komt

wat dood lijkt

sta op,

Gods

levensgeest blaast kracht in.

Zondag 19 maart 2017

(Joh 4: 5-26)
In de taal van de bijbel staat de berg als de plaats waar God te ontmoeten is, bergen stralen kracht uit, maar zijn ook een plek van stilte en verwondering.
In de schijven is de kracht van de boom nog te herkennen. Elke ring staat voor groeikracht, sommige schijven hebben een barst, die ons eraan herinnert dat kracht ook te maken heeft met de kwetsbaarheid van ons bestaan, over het leven dat niet recht verloopt.
Allen horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde!

Op deze 3de  zondag horen we over een Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron.
Zij zoekt bij de Jacobsbron gewoon water en vindt levenswater!
Jezus zet haar in haar kracht, vanuit die innerlijke kracht zal haar leven vrucht dragen.
In de schikking zien we het water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt.
De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft. Nieuw leven dat vrucht geeft.

Allen een goede zondag toegewenst
Hendrika, Rennie en Griet

Kerst 2016.kerstschikking2016

Stralend licht
In het donker
van de kerstnacht
heeft zich een licht verspreid.
Het Kind
dat in de wereld kwam
omstraalt ons door de tijd!

Wij winskje jimme gezegende kriistdagen
en folle lok en seine yn 2017
groetnis:Hendrika, Griet en Rennie

 

Pinksteren 2016.

pinkster2016_dichtbijVandaag is de kleur rood van vuur en vlam, wat je terug ziet in de kleur van de bloemen.

De ronde vorm is van de aarde en haar 4 windstreken.

De bloemen verbeelden de 12 discipelen die in opdracht van God de wereld introkken, om de boodschap uit te dragen, zij waren bezield van de Heilige Geest. Wie bezield wordt, komt in beweging om vrucht te dragen.

De 4 linten symboliseren de wereld intrekken.

Wij mogen leven vanuit Gods Geest, vol van liefde die schreeuwt om uitgedragen te worden, het volle Leven tegemoet!

6 maart 2016.

Achtergrond20160306

De gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar  vertelt over twee mensen die beiden naar de tempel gaan om God te aanbidden. De farizeeër dankt God vanwege eigen grootheid en rechtvaardigheid. Hij laat zijn goede ik nog beter uitkomen door het af te zetten tegen dat van de tollenaar. Wie zo van het eigen gelijk overtuigd is heeft geen ruimte voor iemand anders. Die kan geen enkele stap meer zetten.

De tollenaar laat een heel andere kant zien. Schuldbewust zoekt hij Gods aangezicht. Open voor verandering. Hij is het die stappen zet richting Gods rechtvaardigheid.  

Uitleg:  

Op deze vierde zondag van de veertigdagentijd ontmoeten we de farizeeër en de tollenaar die beide het aangezicht van God zoeken in de tempel. De één fier rechtop en de ander gebogen. Bij God keert alles om – wie gebogen is mag rechtop gaan.

Hendrika, Rennie  en Griet Haanstra

28 februari 2016.

schoenen aan20160228
om met Hem
op weg
te gaan,
die ons voorgaat
naar leven.

gevangen,
deze Zoon van God
waar is het recht,
wie doet een stap

God
het is
zo donker
laat liefde bloeien

uitleg:

Op deze 3de zondag van de 40 dagentijd worden er weinig tot geen stappen gezet.
Er is sprake van verharding en onwil, het onrecht lijkt te gaan zegevieren. Geen enkele stap wordt richting Jezus gezet.
De schriftgeleerden en de hogepriesters gaan er als het ware dwars voor liggen – te zien aan de liggende bloemen.
Zal de witte bloei het redden?
Hoe sterk is de liefde?

Hendrika, Rennie  en Griet Haanstra

21 februari 2016.

schoenen aan20160221
om met Hem op weg
te gaan
die ons voorgaat
naar leven
die ons zegt
lief te hebben
oneindig veel lief
te hebben
zo het verschil te maken.
God open ons hart

Uitleg:

Op deze 2de zondag in de veertigdagentijd klinkt de oproep om het verschil te maken door niet alleen mensen lief te hebben die jou lief hebben, maar ook je vijanden. De oproep klinkt om een stap verder te zetten dan de mensen die God niet als grond van hun leven zien. Het is de verdergaande liefde die het verschil maakt.

In de schikking zien we hoe een bloem boven de anderen uitsteekt -dezelfde en toch zo anders- sterk en kwetsbaar.

Rennie, Griet en Hendrika.

Kerst

kerst 1Een stronk die opnieuw uitloopt, tot bloei komt en vrucht draagt, is als een mens met voeten in de aarde en handen als takken reikend naar de hemel, levend in Gods licht. Dit beeld wordt verbonden met het beeld van de mens die God dient. Een tak die opnieuw uitloopt, wordt gebruikt als beeld van een nieuwe stamboom.

een twijg ontspruit aan de stronk van Isaï, een telg ontbloeit aan zijn wortels (Jesaja 11:1-10)
Kijk een teken van nieuw leven:
bloesem in de winter, een tak die bloeit

 

Adventadvent2015

de advent vertrekt van die gebroken en gekwetste wereld om van daaruit een weg te zoeken, een lichtpunt te vinden

gedicht:
een verborgen begin verdiept, geworteld.
een stronk loopt uit, een nieuwe loot
aan een oude stam.
kwetsbaar leven komt tot bloei.

Griet, Hendrika en Rennie

Gedachteniszondag 2015

ltst_zondag_kerk_Jr_2015Het liturgisch bloemstuk ondersteund de ontmoeting van God met Zijn volk, en met ons, en het maakt het mogelijk dat we met Hem verbonden mogen zijn.
De symboliek van het bloemstuk weerspiegelt de herinnering aan onze geliefden.
Het wit van de rozen symboliseert licht, zuiverheid en hoop.

Er zijn 16 rozen geschikt, 15 symboliseren de dierbaren die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen en die we vandaag gedenken, en de 16de roos voor hen die hier vandaag niet bij name worden genoemd.

Het groen van de klimop-ranken en het mos symboliseert hoop, toekomst en trouw. Klimop verwijst tevens naar verbondenheid, met hen die ons zijn ontvallen.
De takken, soms kronkelig, staan symbool voor het verlies en het rouwen.
De hangende ranken symboliseren het verdriet.

Het leven is een tocht, soms kronkelend naar beneden en soms als heimwee recht omhoog. Heel ons leven is enkel spankracht, opgekropte eeuwigheid die onweerstaanbaar hunkert naar het laatste licht, waar enkel bloei zal zijn bij Hem, die niets dan leven is!

Startzondag 2015

Goede buren ofwel Gluren bij de buren.

startbloemstuk 2015De symboliek  van het liturgisch bloemstuk voor de start van het  kerkelijk jaar willen we graag met jullie delen. Het verkondigt als het ware een boodschap  rondom het thema : Goede buren, door de materialen die zijn gebruikt.

De vele vensters in huizen geven zicht op  de ander, op elkaar en creëert verbinding met onze buren, met onze naasten. Het venster en de huisjes zijn daarvan de symboliek evenals de twee vazen  die met elkaar verbonden zijn door de ranken. In de vazen zijn de zonnebloemen te zien die gericht zijn naar het licht, naar God, die op iedereen zijn licht laat schijnen. De zonnebloem Is tevens het symbool van trouw evenals het groen van “de heg” die ook staat voor hoop en vriendschap.

De kleur groen, is eveneens verbeeld in het water in de vazen en staat voor verwachting en rechtvaardig vertrouwen op Gods liefde.  De boog, gecreëerd door de druivenranken, is het teken van Gods verbond met ons en met elkaar. De andere materialen zoals de rozenbottels, en het mos zijn het symbool voor trouw en  de liefde jegens elkaar.

hartelijke groet;

Griet Haanstra
Rennie Wagenaar en
Hendrika van Rangelrooy

Pinksteren 2015

pinkster foto1Het bloemstuk verbeeld de symboliek van het vuur, wat in de bijbel een verwijzing is naar goddelijke aanwezigheid, zoals wanneer de Heer neerdaalde in vuur op de berg Sinaï (Exodus 19:18) en zoals een engel van de Heer verscheen in vuur in een doornstruik aan Mozes.pinkster foto 2

Vuur verwarmt, zoals iemands geest kan inspireren en je in ‘ vuur en vlam ‘ kan zetten. In de compositie verwijzen de rood – oranje bloemen naar de kolom van vuur die in de nacht de weg wijst. Groen staat voor hoop en toekomst…..

Vuur, om je pad te verlichten, als het duister is om je heen. Vuur, om je te richten als je op een dwaalspoor bent. Vuur, dat verwarmt, geestkracht schenkt, moed en inspiratie, om je weg te gaan.

De gloriosa heeft een unieke vorm in combinatie met het vlammende patroon op de bloemblaadjes, en wordt hierdoor vaak gebruikt in een pinksterschikking.

De strelitzia oftewel de paradijs of kraanvogelbloem is symbool van vlammen, en het neerdalen van de heilige geest op de hoofden van de apostelen.

Pasen 2015

pasen foto 2015“In het vroege licht,
brak de bloesem de knop op het dode hout.
stil geurend, geheim alom, leven pril en puur,
Het graf is leeg,
de tuin bloeit open!”

3 lelies > symboliseerd de 3 eenheid, en de 3de dag: opstanding
Hart van Jezus klopt voor ons allemaal.
Buxus en eieren: nieuwe leven, vruchtbaarheid.
Het dorre hout geeft nieuw leven en hoop
Stenen; open graf

Goede Vrijdag

goede vrijdag 2015Op goede vrijdag staan we stil bij de angst van Jezus, bij het verraad, bij zijn lijden en sterven.
De Doornenkroon  is gemaakt van de sleedoorn, deze heeft lange doornen van 4-10 cm, en ze zijn hard en scherp, de witte bloesem in het vroege voorjaar getuigen van de onschuld van deze struik.
Judaspenning: Judas van Iskariot verraadde Jezus voor 30 zilverlingen, de zaaddozen lijken op penningen.
Jute staat symbool voor lijden en boete.
Het hart, van Jezus (met hart en ziel) dat zich totaal gegeven heeft, is heel veel pijn aangedaan. Jezus vergeeft het kwaad dat Hem is aangedaan.
In het hart, 1 rode roos, symbool voor Jezus.

Het rood heeft een dubbele betekenis, het herinnerd aan het bloed en de strijd, maar verwijst ook naar het warme kloppende hart van Jezus en Zijn grote liefde voor ons.
De stenen symboliseren het graf.

Witte Donderdag

foto witte donderdag 2015De herdenking van het laatste avondmaal, roept herinneringen op aan de uittocht uit Egypte, en de viering van het witte donderdag, krijgt een menselijke omkadering in het gebaar van de voetwassing, waarin Jezus ons duidelijk wil maken waar het op aankomt, niet de herdenking van een voorbije gebeurtenis, niet de de viering van zijn afscheid en het begin van zijn geestelijke aanwezigheid, maar wel de mentaliteitsverandering, nederigheid en dienstbaarheid door elkaar de voeten te wassen. De witte kleur, de kleur van de onschuld, reinheid en stilte.
Witte lelie: Jezus . De druiven symboliseren wijn en overvloed.
De kan, een schaal met water en een doek: de voetwassing, de nederigheid en de dienstbaarheid, het water reinigt ons van alle zonden en vuiligheid.