Tarievenlijst Petrushof

Per 1 januari 2019

 • Recht van begraven voor 20 jaar (bij nieuw graf) – € 625,00 per graf
 • Verlenging recht van begraven met 10 jaar – € 350,00 per graf
 • Onderhoud begraafplaats voor 20 jaar – € 800,00 per graf
 • Onderhoud begraafplaats voor 10 jaar – € 400,00 per graf
 • Grafrechten per jaar (alleen bestaande graven) – € 50,00
 • Reserveren graf/graven Petrushof – € 25,00
 • delven graf, gebruik baar, graflift e.d.) – € 800,00
 • delven graf (afwijkende maat) – € 900,00
 • delven op zaterdag – € 900,00
 • delven kindergraf – € 400,00
 • Recht van begraven kindergraf voor 20 jaar – € 350,00
 • Verlenging recht van begraven kindergraf voor 10 jaar – € 175,00
 • Onderhoud begraafpl /kindergraf – 20 jaar – € 400,00
 • Onderhoud begraafpl./kindergraf – 10 jaar – € 190,00
 • delven Urnengraf + kelder – € 500,00
 • Recht voor plaatsen Urnen voor 20 jaar – € 750,00 per Urnenkelder (2 Urnen per kelder)
 • Verlenging recht Urnenkelder voor 10 jaar – € 350,00 per Urnenkelder
 • Onderhoud Urnenkelder voor 20 jaar – € 400,00 per Urnenkelder
 • Verstrooien as – € 175,00

Wanneer er een nieuw graf, kindergraf of urnenkelder wordt uitgegeven, dienen de grafrechten en het onderhoud voor 20 jaar betaald te worden, dit geldt eveneens na overschrijven van het grafbewijs op een andere naam.

Administratie: C. Bakker-Schuurmans 0511-521517  k.bakker71@upcmail.nl