Zendingscommissie

Dios por todos God met ons allen!!!
Welkom, u bent aangekomen bij de Zendingscommissie Garyp.
We vinden het fijn om u iets te vertellen over onze commissie, juist in deze tijd. Deze tijd, waar dialoog de brug is tussen mensen, tussen broeders en zusters van over de gehele wereld. Ja, de zendingscommissie Garyp heeft hierin een boeiende en uitdagende taak om een dialoog tot stand te brengen met andere volken, zoals in Latijns – Amerika en de gemeente.

Waarom nu een dialoog aangaan?
We willen u meenemen in een verhaal van de wereld, waarin de belofte die God ons allen heeft gegeven, namelijk waar het leven centraal staat…
Op een ochtend word je wakker en je ziet een prachtige regenboog. De Here heeft beloofd dat Hij er zal zijn voor u, jou, jouw familie en vrienden, maar ook voor de mensen over zee. Dit komt naar voren in het verbond dat God sloot met Levi. Het verbond van leven en vrede. Door de regenboog ervaar je dat God niet alleen het verbond van leven en vrede met Levi sloot, maar ook met jou en onze maatschappij, onze wereld.

Toen is de kunstenaar aan de slag gegaan met het kunstwerk. De twee plankjes waarop de stokken staan, symboliseren de tien geboden. Hierop zijn verschillende maten stokken geplaatst, hetgeen inhoudt dat iedereen; u, jij en mensen over de hele wereld, zich kunnen uitstrekken naar de belofte van het verbond van leven en vrede. Toen kwam het besef ineens dat wij, als gelovigen, door God heen een steentje kunnen zijn van de Muur die Jeruzalem opbouwt. Door een geur van Christus te zijn, kan de HEERE een vurige Muur rondom ons zijn, zodat wij Zijn Heerlijkheid mogen ervaren. Dit is het antwoord op de zendingsopdracht; bruggen bouwen door de dialoog aan te gaan met andere volken. Want God is er niet alleen voor ons, maar ook voor ons medemensen in andere landen om Leven te geven, waardoor mensen blij kunnen zijn, waardoor ze kunnen ontwikkelen.
De zendingscommissie wil naast immateriële steun zoals gebed ook mogelijkheden aanboren om ondersteuning te bieden door materiële steun. Hierdoor worden de arme mensen in de wereld een toekomst geven, die gericht is op werk, goede hygiëne, juist voedsel en drinkwater. We ondersteunen projecten van o.a kerkinaktie.

Wat houdt de dialoog dan precies in?
Nog even terug gaande naar de vurige Muur, die beschreven staat in Zacharia 2:5…
De Muur bestaat uit steen. Christus is de Levende steen (1Cor. 3). De HEERE is de Muur. Hij werkt door ons allen heen; Zijn gemeente. Whauw dit is mooi, dit is bijzonder; wij allen mogen een stukje van de opbouw van het Nieuw Jeruzalem zijn; een steen, omdat Jezus, de Levende steen, in ons woont! Hij is de Hoeksteen, het fundament! Wij; de levende stenen kunnen de geur van Christus verspreiden om te bouwen aan Zijn Koninkrijk (1Petrus2:5)! Geweldig zo kostbaar, want doordat we van elkaar leren, door de wederkerigheid; de gelijkwaardigheid; de dialoog, kunnen we samen het goede nieuws; de Liefde van Christus, over de wereld laten uitwaaien. Wat een geweldige meerwaarde krijgt ons leven dan! Door de ontstane dialoog kunnen wij de juiste hulp geven, binnen onze mogelijkheden, om de ontwikkelingskansen te vergroten in de wereld waar armoede heerst en noodhulp noodzakelijk is om de mensen daar een menswaardig bestaan te laten leiden. En tegelijkertijd mogen we leren van onze broeders en zusters hoe dankbaar we mogen en kunnen zijn voor hetgeen wij hebben.

Toen het kunstwerk af was, zag de kunstenaar iets heel moois.
Niets vermoedend zijn de 24 stokken willekeurig gekleurd en bevestigd op de twee planken. Op elk plankje bevinden zich er 12 stokken, ‘de twaalf stammen’. Samen vormen het er 24 stokken, ‘de 24 oudsten’.
De grootste 4 stokken zijn rosé, ze vormen door de twee plankjes een vierhoek. Ja, de vier windstreken. Rosé bestempelt men wel met de bruid – de gemeente van Christus. Verschillende mensen, verschillende kerken, verschillende landen, verschillende volken en stammen; de gemeente van Christus. Zij komen samen vanuit verschillende windstreken om Hem te aanbidden. Ziet u ook iets bijzonders? De kunstenaar was verwonderd en vol vreugde. In het midden van de 4 rosé stokken staan 3 blauwe stokken op een rij;; de kleur van het het Goddelijke; de Drie-eenheid. Als u en ik in Hem geloven en naar Hem opgaan dan zal Hij er zijn! Ja, ook in onze pijn, ons verdriet, de honger van onze medemens, de angst van oorlog van onze medemens! Door Zijn bescherming; de vurige Muur, mogen wij allen te samen Zijn Heerlijkheid in leven en vrede en vrijheid ervaren.

Hoe kunnen we de dialoog aangaan?
Om deze mooie woorden gestalte te geven werken we mee aan de kerkdiensten tijdens de zendingszondagen, organiseren de gebedsweek of een schrijfactie. Ook verkopen we zendingskalenders, verspreiden we de pinksterkranten van Veenklooster. En verspreiden het ‘landennieuws’, via het kerkblad. Dit alles kan mede gedaan worden door uw gebed en uw giften! Dank daarvoor! We zullen u op de hoogte houden over de zending. Reacties zijn welkom!

Kalender 2014 (Quilt verjaardagskalender en/of Afrika jaarkalender 2014)

Hartelijke groet, Zendingscommissie Garyp